Revista Medicina Internă publică: - Referate generale - Articole originale (rezultate ale cercetării originale) - Probleme de terapeutică - Prezentări de cazuri clinice - Puncte de vedere (cu privire la probleme medicale, dar şi de etică sau politică medicală) - Scrisori ale cititorilor Materialele trimise spre publicare trebuie să respecte următoarele: - Prima pagină va cuprinde titlul, numele şi prenumele autorilor, afilierea acestora, precizarea autorului cu care se va purta corespondenţa şi adresa pentru corespondenţă; - Rezumatul va fi redactat în limba română şi în limba engleză şi nu va depăşi, pentru fiecare din forme, 250 cuvinte (nu este necesar la referate generale şi puncte de vedere); - Se vor preciza după fiecare rezumat cel mult 5 cuvinte cheie privind conţinutul; - Textul manuscrisului nu va depăşi 12 pagini şi va urmări, în general, următoarea schemă: introducere, obiectivele studiului, material şi metodă, rezultate, discuţii, concluzii; - Imaginile vor fi trimise separat în format jpg. De asemenea, atât figurile cât şi tabelele vor fi prezentate în document pe pagini separate, numerotate în ordinea apariţiei în text, însoţite de titlu şi legendă. În text se va preciza între paranteze figura sau tabelul la care se face referire -de exemplu, (figura 3). - Bibliografia va fi prezentată pe pagini separate, numerotată în ordinea apariţiei în text. Pentru articole se vor menţiona în bibliografie: autorii (dacă sunt în număr mai mare de 5, vor fi menţionaţi doar primii 3 şi colab.), titlul complet, revista, anul apariţiei, volumul, paginile. În cazul cărţilor (capitole), trebuie să se precizeze: autorii, titlul, editura, anul apariţiei, paginile. Intră în responsabilitatea exclusivă a autorilor: - Originalitatea conţinutului materialelor trimise (orice acuzaţie de plagiat se adresează autorilor şi nu implică răspunderea editorilor). - Materialele trimise să nu fi fost publicate sau trimise spre publicare în alte reviste sau publicaţii. Autorii pot folosi părţi din articolele proprii publicate în revista "Medicina Internă" (inclusiv figuri şi tabele) în alte lucrări proprii, sau ca material didactic, cu condiţia menţionării locului de publicare. Articolul va fi redactat folosind caractere Times New Roman mărimea 12, spaţiate la două rânduri si trimis pe adresa de mail office@srmi.ro, inregistrat pe siteul www.medicina-interna.ro, rubrica TRIMITE UN ARTICOL sau un document tipărit şi unul pe suport electronic (de preferinţă CD), pe adresa Constantin Noica 134, sector 6, Bucuresti.