Despre Despre

  Management & Marketing editată în cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Catedra Management-Marketing va face invitaţia de a vă număra printre colaboratorii săi.

     Revista are o tradiţie de şase ani în peisajul revistelor ştiinţifice din ţara noastră şi este recunoscută CNCSIS, categoria B+. Revista este indexata în următoarele baze de date şi cataloage internaţionale: REPEC, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Intute, ICAAP.

     Revista urmăreşte să contribuie, prin calitatea materialelor tipărite, la îmbogăţirea conţinutului teoriilor despre management şi marketing şi la dezvoltarea laturii aplicative a acestor teorii. În cadrul revistei publică autori recunoscuţi de la facultăţile de ştiinţe economice din ţară, precum şi specialişti din: Franta, SUA, Italia, Germania, Portugalia, Ungaria.

     Pentru a putea fi incluşi în numărul următor al revistei, vă rugăm să trimiteţi un articol pe teme de management sau marketing, cu un rezumat de aprox. 150-200 cuvinte. Atât articolul cât şi rezumatul trebuie redactate în limba engleză. Cerinţele de formatare sunt prezentate în Ghidul autorilor.

     Articolele se primesc continuu. Pentru a fi publicate in numarul din mai termenul este 30.11 iar pentru a fi publicate in numarul din noiembrie termenul limita este 30.06

     Articolele vor fi trimise pe adresa catarom@yahoo.com (Lect. dr. Cătălin Barbu). Pentru orice alte informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de email menţionată mai sus, pe site-ul revistei www.mnmk.ro sau tel. 0727-761287.

     Având în vedere preocupările Dumneavoastră în domeniu, vă exprimăm întreaga noastră consideraţie şi sperăm că veţi răspunde favorabil invitaţiei noastre.


Redactor şef,
Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu