Ghidul autorului Ghidul autorului

Revista MANAGEMENT & MARKETING primeşte articole, din domeniul managementului şi marketingului. Este recomandabil ca lucrările să fie bine structurate astfel încât să asigure claritatea conţinutului precum şi esenţa temei tratate. Toate articolele trebuie să prezinte cercetări originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare în altă parte.

     Articolele se vor redacta în limba engleză. Formatul lucrării va fi următorul:

Titlul lucrării
Trebuie să fie concis şi să rezume cât mai adecvat conţinutul articolului.

Autorii lucrării
Numele lor se va scrie sub titlul lucrării, precizându-se: titlul ştiinţific, universitatea, localitatea, ţara şi e-mailul.

Rezumatul lucrării
Prezintă în mod succint lucrarea (aproximativ 150 de cuvinte). Se menţionează domeniul ştiinţific în care se încadrează articolul, provocările ştiinţifice la care acesta propune soluţii şi rezultatele importante obţinute împreuna cu implicaţiile aferente. Scopul principal este acela de a sublinia relevanţa, originalitatea şi calitatea cercetării. Nu se recomandă utilizarea citărilor bibliografice în cadrul acestui paragraf. Rezumatul nu este o introducere şi nu enumeră doar problemele prezentate în lucrare.

Cuvinte cheie
Se selectează 4 – 7 termeni cheie (cuvinte sau expresii) care surprind esenţa lucrării. Este recomandabil să se înceapă cu cele având un grad mai mare de generalitate, continuându-se cu acele concepte mai particulare, eventual incluse respectiv derivate în/din problematica sugerata de cele anterior scrise.

Introducerea
Funcţia acesteia este de a stabili contextul lucrării prezentate. Ea descrie cadrul ştiinţific general al lucrării, provocările abordate şi importanta lor în cercetare, ipotezele ştiinţifice ale lucrării şi metodologia de principiu care a fost selectată şi utilizată, structura paragrafelor ulterioare ale lucrării.

Corpul lucrării
Corpul lucrării trebuie organizat cu grijă, utilizând titluri şi subtitluri pentru a accentua atât conţinutul cât şi claritatea acesteia. De asemenea trebuie avute în vedere următoarele: utilizarea terminologiei recunoscute a domeniului pentru a descrie orice subiecte sau proceduri experimentale folosite pentru colectarea şi analiza datelor; includerea de metode detaliate, astfel încât cititorii să poată urmări prezentarea materialului; formularea rezultatelor în mod clar şi succint; analiza şi interpretarea amănunţită a implicaţiilor rezultatelor cercetării şi impactului acestora, atât global cât şi specific.

Concluzii
Concluziile pot recapitula punctele principale ale lucrării, dar nu trebuie să reproducă rezumatul. Ele pot cuprinde aspecte legate de importanţa lucrării sau pot oferi sugestii referitoare la aplicaţii ale acesteia sau direcţii de extindere a cercetărilor.

Bibliografie
Referinţele bibliografice trebuie să fie relevante, recente şi, de recomandat, aparţinând fluxului principal de publicaţii, pentru a fi consultabile de către orice alt cercetător. Fiecare referinţă bibliografică trebuie citată în textul lucrării, cu motivarea clara a contribuţiei ştiinţifice la care se face referire. Nu este recomandat să se facă referinţe la lucrări nepublicate.

Precizări privind tehnoredactarea
Formatul paginii va fi:
Custom size
        Lăţimea (width) 17,6 cm
        Înălţimea (height) 25 cm
   Margini:
        Sus (Top)1,8 cm
        Jos (Bottom)1,8 cm
        Interior (Inside) 2,5 cm
        Exterior (Outside) 2 cm
   Pagini în oglindă: (Mirror margins)
   Fontul lucrării: Arial
   Titlul: 12 pt
   Autorii:11 pt (Nume, Facultatea, Universitatea)
   Textul lucrarii:10 pt.

     Figurile si graficele vor fi inserate ca obiecte - Microsoft Word Pictures, fără să depăşească dimensiunile paginii. Dedesubtul fiecărei figuri, sau deasupra fiecărui tabel, se centrează "Figura", sau "Tabelul", urmate de numărul corespunzător ("1" , "2" etc) şi de un titlu, de asemenea centrat şi scris cu bold. Fiecare tabel sau figură trebuie menţionate în textul articolului.

     Ecuaţiile vor fi scrise cu editorul de ecuaţii.

Citările în textul articolului
Când se face referire la cercetări anterioare în textul articolului, se vor folosi următoarele modalităţi de citare:

 • pentru o singură referinţă, cu un singur autor: (Smith, 2007).
 • pentru o singură referinţă, cu doi co-autori: (Smith şi Johnson, 2008).
 • dacă se preia un citat, trebuie indicată pagina (p.), sau paginile (pp.): (Smith şi Johnson, 2008, p. 77)/ (Smith şi Johnson, 2008, pp. 77-79).
 • dacă referinţa are trei sau mai mulţi co-autori, se indică primii doi şi se foloseşte expresia "et al": (Smith, Johnson et al, 2008).
 • pentru referinţe multiple: (Smith, 2007; Johnson, 2006).
 • dacă se citează mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, se vor referenţia în ordine cronologică. Dacă autorul a publicat mai multe lucrări în acelaşi an, se disting folosind litere mici ale alfabetului latin: (Smith, 2007a; Johnson, 2006b).
 • pentru referinţele preluate de pe internet, acolo unde nu este precizat autorul, se va indica, între paranteze, adresa web.

     Nu se vor folosi note de subsol.

Bibliografia va fi scrisă normal (nu în tabel), în ordine alfabetică, la sfârşitul articolului. Numele autorului va fi scris normal, titlurile lucrărilor vor fi scrise normal şi între ghilimele, iar denumirea publicaţiei va fi scrisă italic.

Exemple:


 • Articol stiintific
  Nistorescu, Tudor and Catalin Barbu (2008), "Retail Store Design and Environment as Branding Support in the Services Marketing", Management & Marketing, 6, 11-17.

  Prada, Sorin (2008), "The Evolution of retail in Romania", Management & Marketing, 6, 169-175 .
   
 • Articol din presa
  Seceleanu, Adrian (2008), "Romtelecom spera la o noua sursa de crestere: mediul rural," Ziarul financiar, May 28.
   
 • Carte
  Olteanu, Valerica (2006), Marketingul serviciilor, Bucuresti: Editura Ecomar.

  Craciun, Liviu, Sorina Gîrboveanu, Flaviu Meghisan and Catalin Barbu (2008), Marketing international, Craiova: Editura Universitaria.
   
 • Capitol în carte
  Isen, Alice M. (1984), "Toward Understanding the Role of Affect in Cognition," in Handbook of Social Cognition, Vol. 3, R. S. Wyer and Thomas K. Srull, eds. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 101-9.
   

Precizări importante


 • Articolele trebuie să aibă un număr par de pagini.
 • Lucrările trimise trebuie să fie formatate în Word cu extensia doc.
 • Articolele care nu respecta regulile acestui ghid vor fi respinse înainte de a fi date la recenzat.