Politică editorială Politică editorială

Revista Management&Marketing a apărut în anul 2003, odată cu prima ediţie a workshopului „Competenţe în management şi marketing", care reuneşte anual, în cadrul unui forum ştiinţific, specialişti de prestigiu din cele două domenii, cadre didactice universitare, cursanţi şi practicieni.
     Prin conţinutul său revista are un pronunţat caracter interdisciplinar şi încurajează exprimarea de idei noi şi experienţe pozitive care se pot constitui în cercetări proprii, sinteze, studii de caz sau metodologii originale. De asemenea, revista încurajează tinerii cercetători prin publicarea celor mai valoroase rezultate obţinute în cadrul şcolilor doctorale. Tematica generală se înscrie pe diferite linii de analiză cum ar fi: management general, management strategic, managementul proiectelor, management public, management comparat, cercetări de marketing, politici şi strategii de marketing, marketing internaţional, administrarea afacerilor în comerţ, turism-servicii şi altele.

     Scopul urmărit este diseminarea celor mai semnificative cunoştinţe rezultate din cercetările ştiinţifice în management şi marketing pentru transformarea lor în resurse importante ale dezvoltării organizaţionale.

     Acceptarea spre publicare urmează o procedură de selectare imparţială bazată pe evaluarea riguroasă de către referenţi a fiecărui articol în parte.