Din 2003, Catedra de Literatură Comparată de la Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi editează anual ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, revistă academică dedicată studiilor interdisciplinare, generate şi motivate de universalitatea fenomenului literar în conexiune directă cu celelalte arte, manifestând, totodată, o deschidere reală către sfere conexe: antropologia culturală, istoria ideilor şi a mentalităţilor, studiile culturale, studiile de gen.

Printre colaboratori se numără atât specialişti consacraţi, cât şi tineri cercetători din România şi din întreaga Europă, din cele două Americi, din Africa şi din Asia.

Revista este tematică şi cuprinde:

1) articole ştiinţifice - fiecare însoţit de rezumat şi de cuvinte-cheie într-o limbă de circulaţie internaţională;
2) recenzii/prezentări de cărţi (în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională);
3) traduceri (din orice limbă în limba română), însoţite de câte o scurtă prezentare în limba română a autorului şi a textului.