REDACŢIA REVISTEI „ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS"

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Litere, Catedra de Literatură Comparată

Bd. Carol I nr. 11, 700506 Iaşi, România
Telefon: +40 232 201256, Fax: +40 232 201251 / 201152
E-mail: acta.iassy.comp@gmail.com