Executive editors


Nelu Niţă Ph.D. – Deputy Editor, George Bacovia University from Bacau, Romania, nelu.nita@ugb.ro
Ştefan Eugen Prună Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania,
stefanpruna@yahoo.com
Cezar Marius Pantea Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania
mariuspantea2@yahoo.com
Alexandru Amititeloaie Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania, amititeloaie@yahoo.com


Members


David Annoussamy Ph.D., Président de la Société de droit comparé de Pondichéry, India
Vlad Barbu Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania
Corneliu Bîrsan Ph.D., University of Bucharest, Romania
Ştefan Belecciu Ph.D., Ştefan cel Mare Police Academy, Moldova
Alexandru Boroi Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania
Ionel Bostan Ph.D., Ştefan cel Mare University in Suceava, Romania
Gheorghe Buzatu, Academician Professor Ph.D., Member of the Romanian Academy, Romania
Giovanna Capilli Ph.D., Sapienza University, Italy
Aurealia Lucia Beatrice Colombi Ciacchi Ph.D., University of Groningen, Nederland
Florin Ciutacu Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania
Ionuţ Ciutacu Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania
Seán Patrick Donlan Ph.D., Irish Society of Comparative Law, Ireland

Lucilla Gatt Ph.D., Private Law and Comparative Law University of Naples Suor Orsola Benincasa, Italy
Mirosław Granat Pd.D, Cardinal Stafan Wyszyńsky University in Warsaw, Poland
József Hajdú Ph.D., University of Szeged, Hungary
Tănase Joiţa Ph.D., Spiru Haret University in Braşov, Romania
Ioan Macovei Pd.D., Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Romania
Gabriel Moens Ph. D., Murdoch University, Australia
Victor Moraru Ph.D., University of Academy of Science of Moldova, Moldova
Cristinel Ioan Murzea Ph.D., Transilvania University of Braşov, Romania
Vasilica Negruţ Ph.D., Danubius University in Galaţi, Romania
Arnold Rainer Ph.D., University of Regensburg, Germany
Grigore Rusu Ph.D., Moldova State University, Moldova
Artin Sarchizian Ph.D., Romanian Association on Comparative and International Private Law, Romania
Stancu Şerb Ph.D., Lucian Blaga University in Sibiu, Romania
Răzvan Teodorescu Academician Professor Ph.D., Member of the Romanian Academy, Romania
Tudorel Toader Ph.D., Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Romania
Alexandru Ţiclea Ph.D., Ecological University in Bucharest, Romania
Verginia Vedinaş Ph.D., University of Bucharest, Romania
Genoveva Vrabie Ph.D., Mihail Kogălniceanu University in Iasi, Romania

General Technical Secretary


Adrian Lupaşcu Ph.D. student in law– George Bacovia University from Bacau, Romania,
adrian.lupascu@ugb.ro


Technical Board


Laurenţiu Novac-Diaconu Ph.D. student in law, George Bacovia University from Bacau, Romania
laurentiu.novac@ugb.ro
Mihaela Vasiloaia Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania mihaela.vasiloaia@ugb.ro, Translator
Nicoleta Botez Ph.D. student, George Bacovia University from Bacau, Romania nicoleta.botez@ugb.ro,
Translator
Marian Viorel Fotache Ph.D. student, George Bacovia University from Bacau, Romania marian.fotache@ugb.ro,
Webmaster
Sandu Luiza, George Bacovia University from Bacau, Romania, luiza.sandu@ugb.ro, Cover Designer