Despre ...

Revista Analele Universităţii din Craiova. Istorie apare de două ori pe an şi este publicată sub egida Departamentului de Istorie al Universităţii din Craiova.

Revista este o publicație științifică a profesorilor și cercetătorilor interesați de studiul istoriei.

Revista susține abordările interdisciplinare din domeniul istoriei și din alte domenii, precum: relații internaționale, studii europene, științe politice, filosofie, teologie, geografie, drept internațional etc.

Primul număr al revistei apare în luna aprilie, iar cel de-al doilea număr în luna noiembrie. Revista este publicată de Editura Universitaria din Craiova.

Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate în materialele publicate.

Drepturile de autor aparțin Departamentului de Istorie al Universității din Craiova.

Tirajul revistei Analele Universităţii din Craiova. Istorie este de 100 de exemplare.