Aceasta sectiune contine arhiva in format electronic a revistei. Toate articolele publicate pot fi descarcate aici in mod individual.

Textul complet este disponibil pentru articole publicate dupa 2006. Abstracte si citari sunt disponibile pentru toate articolele publicate dupa 2001.

Număr 1(21) (Volum )
1 Articole

Citeşte online Cumpără

Cumpără print Cumpără

CUPRINSSTUDII ŞI ARTICOLEPetre Gherghe, Lucian Amon, UN NOU UMBO DE SCUT DESCOPERIT ÎN CETATEA ROMANO-BIZANTINĂ SUCIDAVA (JUDEŢUL OLT) 7Constanţiu Dinulescu, CRIZA BIZANTINĂ A SECOLULUI XIII – ÎNTRE MOŞTENIREA IMPERIALĂ ŞI FĂRÂMIŢAREA MEDIEVALĂ 13Liviu Marius Ilie, MATEI BASARAB ŞI RECONSTRUIREA BISERICII SF. DUMITRU DIN CRAIOVA LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVII-LEA – O IPOTEZĂ 25Anca Parmena Olimid, STATUL ŞI CULTELE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA: ŞANSELE ŞI LIMITELE UNUI NOU TIP DE EMANCIPARE SOCIAL-POLITICĂ DUPĂ ANUL 1821 31Daniela Predescu Rădescu, EVOLUŢIA STATISTICĂ A PATENTARILOR DIN JUDEŢUL DOLJ ÎN PERIOADA REGULAMENTARĂ 47Mihai Ghiţulescu, DESPRE DESCENTRALIZARE ÎN 1878: „ADMINISTRAŢIUNEA ŢĂREI PRIN ŢARĂ” 55Ionuţ Şerban, ROMÂNIA ŞI ITALIA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE. ADERAREA ITALIEI LA TRATATUL DIN 30 OCTOMBRIE 1883 ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DIPLOMATICE 67Sorin Liviu Damean, DIPLOMAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI CAROL I – O DIPLOMAŢIE DE CABINET? 73Lucian Dindirică, PREOCUPĂRILE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE ALE MITROPOLITULUI PRIMAT MIRON CRISTEA PENTRU REPOZIŢIONAREA ŞI REAFIMAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 83Rodica Marilena Păvălan, DEMOCRAŢIE ŞI CULTURĂ ÎN PRIMUL DECENIU DE FUNCŢIONARE A RADIOULUI ROMÂNESC (1928-1938) 91Iulian Oncescu, Andrei Tudorache, VICTOR SLĂVESCU – MINISTRU DE FINANŢE (1934-1935) 101Marusia Cîrstea, SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ – DIN ANII 1936, 1937 –, ÎN VIZIUNEA UNUI ATAŞAT MILITAR ROMÂN LA LONDRA 115Mihaela Camelia Buzatu, EŞECUL POLITICII DE RELANSARE A FRONTULUI RENAŞTERII NAŢIONALE – INFLUENŢE INTERNE 129Paul Nistor, ARTIŞTII ROMÂNI LA ÎNCEPUTUL REGIMULUI COMUNIST 139MISCELLANEAFlorian Olteanu, DACIA ROMANĂ – ÎNTRE CUCERITORI ŞI REFORMATORI 149Anca-Mihaela Tătaru, O IMAGINE PUŢIN CUNOSCUTĂ A LUI ALEXANDRU LĂPUŞNEANU – CTITOR AL UNEI BISERICI DIN LIOV 155Gabriel Constantinescu, THE “HORRIBLE CRIME” OFSCARVULIS (1880). ETHNICAL STEREOTYPES REGARDING THE GREEKS IN ROMANIA DURING THE LATTER HALF OF THE 19th CENTURY 163Radu Gabriel Dumitrescu, IPOSTAZE ALE REGELUI CAROL I AL ROMÂNIEI ÎN ARTA GRAFICĂ 177Diana-Mihaela Vancea (Văncica), RAPORTURILE DIPLOMATICE ROMÂNO-ELENE LA CUMPĂNA SECOLELOR XIX ŞI XX 191Dumitru-Valentin Pătraşcu, DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A CONSTANŢEI ÎN PERIOADA 1900-1913 199Flori-Lăcrămioara Doroftei (Puşcaşu), UN NOU ÎNCEPUT ÎN POLITICA EXTERNĂ ROMÂNEASCĂ (AUGUST 1936 – DECEMBRIE 1937) 211Radu Cosmin Săvulescu, MANUSCRISELE DE LA NAG HAMMADI ŞI NOUL TESTAMENT 219Mihai Valentin Vladimirescu, CULTURA GLOBALĂ – PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE 231RECENZII ŞI NOTEDinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Tudor Vladimirescu. Studii şi documente, Craiova, Editura Sitech, 2011, 256 p. (Bogdan Emanuel Răduţ) 241Structuri administrative în istoria românilor, coordonator Dinică Ciobotea, Craiova, Editura Sitech, 2011, 268 p. (Cosmin Pretorian) 242Ana-Maria Rădulescu, Clerici ortodocşi în închisorile comuniste. Judeţul Dolj C, Cuvânt înainte de IPS acad. prof. univ. dr. Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Craiova, Editura Aius, Colecţia Res Publica, 2012, 334 p. (Mihai Ghiţulescu) 243Iulian Oncescu, Texte şi documente privind istoria modernă a Românilor (1774-1918), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2011, 686 p. (Sorin Liviu Damean) 245Ideologizarea artei şi începuturile comunismului românesc (Paul Nistor) 246