Nr. 16 vol. I (2012)

STUDII

Cristian I. Popa, Descoperiri monetare în zona cetăţii dacice de la Cugir, p. 7

Monica Gui, Small Finds – What are they good for? p. 37

Ileana Burnichioiu, Aşezări, domenii şi biserici în Transilvania medievală (II). Nord-estul comitatului Alba, p. 47

Oana Toda, Reconstructing historical landscapes: The road network of Râşnov castle, p. 141

Radu Nedici, Între Blaj şi Roma: strategii concurente ale formării clericale în dieceza Făgărașului sub păstorirea episcopului Petru Pavel Aron, p. 163

Ana Dumitran, Pictorul Simion Silaghi-Sălăgeanu.În căutarea identității, p. 189

Bogdan Ioaniţiu Boşoteanu, Artele plastice româneşti reflectate în presa naţională şi europeană (1900-1917), p. 229

Andreea Dăncilă, Literatură şi politică externă în 1914: dosarul piesei Domnul notar, p. 241

Valer Moga, Introducere în cercetarea activităţii electorale din Transilvania, în noiembrie-decembrie 1918, p. 253

Sorin Arhire, Propaganda prin cultură a României în Marea Britanie (1936-1938), p. 265

MISCELLANEA

Mihai Gligor, Contribuţii la cronologia absolută a complexului funerar de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Noi date 14C AMS, p. 283

Lóránd Kiss, Picturile murale medievale ale bisericii reformatedin Cricău (jud. Alba), p. 293

Marius Diaconescu, Noi date despre învăţământul din Transilvania: şcoala din Alba Iuliaşi rectorul ei în 1574,Toma Kapliani, p. 309

Rita Bernád, Arhiva şi arhivistul în secolele XVIII-XIX. Norme şi reglementări, p. 319

FONTES

Iacob Mârza, Date documentare noi asupra studiilor episcopului Ioan Giurgiu Patachi (1681-1727): Conclusiones philosophicae, Roma, 1706, p. 343

DISCUŢII

Daniel Dumitran, Modernizare prin toleranţă în Principatul Transilvaniei? O dezbatere istoriografică, p. 357

RECENZII

Maria Crîngaci Ţiplic, „Oaspeţii germani" în sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII), Bucureşti, Editura Academiei, 2011 (Adrian Andrei Rusu), p. 371

Evanghelie învățătoare (Govora, 1642), Ediție, studiu introductiv, note și glosar de Alin-Mihai Gherman, București, Editura Academiei Române, 2011 (Ana Dumitran), p. 384

Michał Janocha, Ikony w Polsce. Od średniowiecza do współczesności [Icoanele Poloniei. Din cele mai vechi timpuri până astăzi], Warszawa, Arkady, 2008, reprint 2009, 2010 (Ana Dumitran), p. 386

Miroslav Kmeť, Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí [Istoriografia slovacilor din Ţara de Jos în sec. al XIX-lea], 2. vydanie, Nadlak, Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010 (Eva Mârza), p. 389

Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950, Bucureşti, Humanitas, 2011 (Valer Moga), p. 391

NOTE DE LECTURĂ

Nicolae Togan, Istoria Protopopiatului greco-catolic al Sibiului, ediţie îngrijită de Bianca Magdău şi Petru Magdău, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010 (Ovidiu-Valentin Boc), p. 399

Tiberiu Toader, Revista înţelepciunii Blajului Cultura creştină 1911-1926, 1936-1944. O incursiune bibliografică, Târgu-Lăpuş, Galaxia Gutenberg, 2010 (Iacob Mârza), p. 401

Radu Cazac, Franklin D. Roosevelt, preşedinte al Statelor Unite în cel de-al doilea război mondial,Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009 (Artur Lakatos), p. 404

Elena Iuliana Lache, Relaţii internaţionale în perioada Războiului Rece,Bucureşti, Editura Fundaţiei de Mâine, 2009 (Artur Lakatos), p. 405

CRONICA

Notă despre şedinţa Comisiei istoricilor români şi slovaci Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011 (Eva Mârza), p. 411

*

Abstracts, p. 413