Consiliul ştiinţific al publicaţiei „Argument"


prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu – preşedinte
Prof.dr.arh. Dan-Corneliu Şerban – prorector
Prof.dr.arh. Rodica Crişan – prorector
Ing. Elena Dinu – redactor şef al Editurii Universitare "Ion Mincu"


Director publicaţie
Prof. dr. arh. Daniela Rădulescu Andronic


Colegiul de redacţie
Prof. dr. arh. Daniela Rădulescu Andronic – Coordonator
Lector dr. arh. Marina Mihăilă
Asist. drd. arh. Ştefan Mihăilescu
Drd. arh. Irina Florea

Secretar general de redacţie
Drd. arh. Lorin Niculae


Editor
Editura Universitară „Ion Mincu" Bucureşti - http://editura.uauim.ro


Machetare – tehnoredactare – corectură
Arh. Maria Mănescu


Coperta
Lector dr. arh. Marina Mihăilă


Grafica
Roland Vasiliu