Editor de active Editor de active

Echipa Editoriala

Consiliul ştiinţific al publicaţiei „Argument"


prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu – preşedinte
Prof.dr.arh. Dan-Corneliu Şerban – prorector
Prof.dr.arh. Rodica Crişan – prorector
Ing. Elena Dinu – redactor şef al Editurii Universitare "Ion Mincu"


Director publicaţie
Prof. dr. arh. Daniela Rădulescu Andronic


Colegiul de redacţie
Prof. dr. arh. Daniela Rădulescu Andronic – Coordonator
Lector dr. arh. Marina Mihăilă
Asist. drd. arh. Ştefan Mihăilescu
Drd. arh. Irina Florea

Secretar general de redacţie
Drd. arh. Lorin Niculae


Editor
Editura Universitară „Ion Mincu" Bucureşti - http://editura.uauim.ro


Machetare – tehnoredactare – corectură
Arh. Maria Mănescu


Coperta
Lector dr. arh. Marina Mihăilă


Grafica
Roland Vasiliu

Date de identificare a revistei Date de identificare a revistei

Copertă număr curent
  • Revistă: ARGUMENT Studii si cercetari stiintifice de arhitectura si urbanism
  • Editură Editura Universitara "Ion Mincu"
  • Redactor şef Stefan Mihailescu
  • ISSN 2067-4252
  • eISSN 2067-4252
  • Data ultimului număr N/A
  • Data urmatorului număr N/A

Rezumat Rezumat

Despre ...

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Subiecte acoperite Subiecte acoperite

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Anunţuri Anunţuri

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole