Colegiul Editorial Stiintific Colegiul Editorial Stiintific

 

COLEGIUL EDITORIAL ŞTIINŢIFIC

 

Prof.univ.dr. SORIN BRICIU, decan, Universitatea „1Decembrie 1918", Alba Iulia

 

Prof.univ.dr. ALAIN BURLAUD, director, Institut National des Techniques Economiques et Comptables, Paris

 

Academician CONSTANTIN IONETE, Academia Română

 

Prof.univ.dr. ROBIN JARVIS, director pentru IMM-ACCA, profesor de contabilitate Universitatea Brunel, Marea Britanie     

 

Prof.univ.dr. DAVID HILLIER, decan, Leeds University Business School, Marea Britanie  

 

Prof.univ.dr. ALLAN HODGSON, decan, Amsterdam Business School, Olanda 

 

Prof.univ.dr. DUMITRU MATIŞ, decan, Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca          

 

Prof.univ.dr. MARIA MANOLESCU, Academia de Studii Economice, Bucureşti

 

Prof.univ.dr. ION MIHĂILESCU, Universitatea „Constantin Brâncoveanu", Piteşti

 

Prof.univ.dr. PAVEL NĂSTASE, prorector, ASE Bucureşti

 

Prof.univ.dr. DONNA STREET, Universitatea Dayton, SUA 

 

Prof.univ.dr IOAN TALPOŞ, rector, Universitatea de Vest din Timişoara

 

Prof.univ.dr. ALEXANDRU ŢUGUI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi

 

Prof.univ.dr. EUGENIU ŢURLEA, şef Catedră contabilitate, audit şi control de gestiune, Academia de Studii Economice Bucureşti       

 

Academician IULIAN VĂCĂREL, Academia Română