Politică editorială Politică editorială

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, (Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy) abreviat ca Bul. Inst. Polit. Iasi este publicat de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Secţiunea Electrotehnică, Energetică, Electronică este coordonată de către Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată şi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, secţiunea Electrotehnică, Energetică, Electronică îşi propune să reflecte preocupãrile cercetãtorilor români şi strãini cuprinşi în aria largã a ingineriei de profil electric, energetic şi electronic. Subiectele articolelor propuse spre publicare acoperã atât domenii clasice din domeniul electrotehnicii şi energeticii, dar şi tematici aflate în plin proces de maturizare precum inteligenţa artificialã sau aplicaţiile biometrice. Revista constituie un mijloc eficient de diseminare a rezultatelor recent obţinute, de promovare a interdisciplinaritãţii, dar şi o oportunitate pentru tinerii cercetãtori şi doctoranzi de a-şi defini şi consolida un stil propriu de redactare a lucrãrilor ştiinţifice. 

În cuprinsul Buletinului sunt de asemenea prezente recenzii ale unor cãrţi apãrute în edituri de prestigiu, titlurile respective îmbogãţind patrimoniul Bibliotecii Universitãţii Tehnice. 

Asigurarea nivelului ridicat al revistei se realizeazã atât prin existenţa unui Colegiu Editorial internaţional, care reuneşte personalitãţi ştiinţifice consacrate din ţarã şi strãinãtate. O atenţie specialã este acordatã procesului de recenzare a lucrãrilor propuse spre publicare, asigurat de cãtre un colectiv de referenţi selectaţi cu exigenţã din rândul cadrelor didactice proprii şi din strãinãtate. O menţiune specialã meritã fãcutã prin evidenţierea efortului de a include în acest mecanism şi o parte dintre colegii aflaţi la universitãţi de prestigiu de peste hotare. 

Fascicula de Electrotehnică, Electronică, Energetică nu se comercializează fiind difuzată exclusiv pe bază de schimb. În momentul de faţã existã 113 schimburi naţionale şi internaţionale.