MİZAH BAĞLAMINDA SABİT İLE NEDİM’İN RAMAZANİYELERİ

ÖZ

Bir toplumun dinî, sosyal ve ruhî hayatının yansımaları, edebî eserlerde de görülebilir. Bu yansımalardan “ramazan” veya “oruç”, dinî bir konu olarak işlendiği kadar sosyal ve edebî bir konu olarak da yüzyıllar boyu edebî eserlerde işlene gelmiş,  böylece pek çok başarılı eserler ortaya çıkmıştır. Ramazan, ilham kaynağı olduğu eserlerin yanında fıkralar, ortaoyunları şeklinde halkın eğlence kaynağı da olmuştur. Türk edebiyatında, ayrı bir yer oluşturan ramazan şiirlerinin birçoğu bestelenerek müziğimizde de farklı bir güzellik oluşturmuştur. Bu çalışmada Sabit (Ö.1712) ile Nedim (Ö.1730)’in yazdığı ramazaniye ele alınıp karşılaştırılarak mizahî anlatımları üzerinde durulacaktır.

   Anahtar Kelimeler: Sabit, Nedim, ramazaniye, mizah

 

SABIT’S AND NEDIM’S RAMAZANIYE IN THE CONTEXT OF HUMOR

 

ABSTRACT

A society’s religious, social and spiritual life can be reflected in its literary works. Two of these reflections, which are “Ramadan” and “feasting”, are employed as a social and literary matter as well as a matter of religion. Besides, Ramadan has been a source of public entertainment by means of jokes or low comedy. Most of the poems of Ramadan which occupy an important position in Turkish Literature are also accompanied by music that are specifically composed for them; thus, they contribute to an exquisite beauty in Turkish music, as well. Therefore; in this study, Sabit and Nedim’s Ramazaniye will be comparatively examined and their humorous expressions are going to be focused.

Keywords: Sabit, Nedim, ramazaniye, humorous
MİZAH BAĞLAMINDA SABİT İLE NEDİM’İN RAMAZANİYELERİ.

Celal Bayar University Journal of Social Sciences

Volum 11 | Număr 1-1 | Publicat la 02/04/2013 | ISSN  1304-4796 | eISSN  2146-2844

Autori:
Yrd. Doç. Dr. Rasih ERKUL
Rezumat

ÖZ

Bir toplumun dinî, sosyal ve ruhî hayatının yansımaları, edebî eserlerde de görülebilir. Bu yansımalardan “ramazan” veya “oruç”, dinî bir konu olarak işlendiği kadar sosyal ve edebî bir konu olarak da yüzyıllar boyu edebî eserlerde işlene gelmiş,  böylece pek çok başarılı eserler ortaya çıkmıştır. Ramazan, ilham kaynağı olduğu eserlerin yanında fıkralar, ortaoyunları şeklinde halkın eğlence kaynağı da olmuştur. Türk edebiyatında, ayrı bir yer oluşturan ramazan şiirlerinin birçoğu bestelenerek müziğimizde de farklı bir güzellik oluşturmuştur. Bu çalışmada Sabit (Ö.1712) ile Nedim (Ö.1730)’in yazdığı ramazaniye ele alınıp karşılaştırılarak mizahî anlatımları üzerinde durulacaktır.

   Anahtar Kelimeler: Sabit, Nedim, ramazaniye, mizah

 

SABIT’S AND NEDIM’S RAMAZANIYE IN THE CONTEXT OF HUMOR

 

ABSTRACT

A society’s religious, social and spiritual life can be reflected in its literary works. Two of these reflections, which are “Ramadan” and “feasting”, are employed as a social and literary matter as well as a matter of religion. Besides, Ramadan has been a source of public entertainment by means of jokes or low comedy. Most of the poems of Ramadan which occupy an important position in Turkish Literature are also accompanied by music that are specifically composed for them; thus, they contribute to an exquisite beauty in Turkish music, as well. Therefore; in this study, Sabit and Nedim’s Ramazaniye will be comparatively examined and their humorous expressions are going to be focused.

Keywords: Sabit, Nedim, ramazaniye, humorousEvaluarea articolului: