TARIK BUĞRA’NIN KÜÇÜK AĞA ROMANINDA MEKAN OLARAK ANADOLU

ÖZ

Yüzyıllar boyunca büyük şehirlerde, özellikle İstanbul’da yetişen Türk edebiyatçıları, Anadolu’yu daima gidilmesi hoş olmayan bir yer olarak görmüşlerdir. Bu yüzden Anadolu, bir mekan olarak romanımıza uzun yıllar çok az yansımıştır.

   Anadolu’nun Türk romanına geniş bir şekilde konu olması, ancak Kurtuluş Savaşı yılları (1919-1923) ve Cumhuriyet devrinde olmuştur. Tarık Buğra, bir Anadolu kasabasında doğan ve yetişen bir Türk romancısı olarak, çok iyi tanıdığı bu mekanı eserlerinde ustalıkla anlatmıştır. Bu makalede, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanında mekan olarak Anadolu incelenmektedir.

   Anahtar Kelimeler: Tarık Buğra, Küçük Ağa romanı, mekan, Anadolu

 

ANATOLIA AS A PLACE IN TARIK BUGRA’S LITTLE AGA NOVEL

 

ABSTRACT

For centuries, the litterateur who grows up in big cities especially in Istanbul has always considered Anatolia as a place which is not a nice destination to visit or to go. For this reason, Anatolia was rarely presented in Turkish novel for a long time.

Anatolia’s being a broad subject in Turkish novel occurs just in the period of War of Independence (1919-1923) and in the period of Republic. As a Turkish novelist, who was born and was brought up in an Anatolian town, Tarik Bugra expresses this place which he also knows very well skillfully.  In this article, Anatolia is going to be investigated as the setting of Tarik Bugra’s novel, Little Aga.

Keywords: Tarik Bugra, The Novel of Little Aga, place, Anatolia
TARIK BUĞRA’NIN KÜÇÜK AĞA ROMANINDA MEKAN OLARAK ANADOLU.

Celal Bayar University Journal of Social Sciences

Volum 11 | Număr 1-1 | Publicat la 02/04/2013 | ISSN  1304-4796 | eISSN  2146-2844

Autori:
Yrd. Doç. Dr. Rıza Bağcı
Rezumat

ÖZ

Yüzyıllar boyunca büyük şehirlerde, özellikle İstanbul’da yetişen Türk edebiyatçıları, Anadolu’yu daima gidilmesi hoş olmayan bir yer olarak görmüşlerdir. Bu yüzden Anadolu, bir mekan olarak romanımıza uzun yıllar çok az yansımıştır.

   Anadolu’nun Türk romanına geniş bir şekilde konu olması, ancak Kurtuluş Savaşı yılları (1919-1923) ve Cumhuriyet devrinde olmuştur. Tarık Buğra, bir Anadolu kasabasında doğan ve yetişen bir Türk romancısı olarak, çok iyi tanıdığı bu mekanı eserlerinde ustalıkla anlatmıştır. Bu makalede, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanında mekan olarak Anadolu incelenmektedir.

   Anahtar Kelimeler: Tarık Buğra, Küçük Ağa romanı, mekan, Anadolu

 

ANATOLIA AS A PLACE IN TARIK BUGRA’S LITTLE AGA NOVEL

 

ABSTRACT

For centuries, the litterateur who grows up in big cities especially in Istanbul has always considered Anatolia as a place which is not a nice destination to visit or to go. For this reason, Anatolia was rarely presented in Turkish novel for a long time.

Anatolia’s being a broad subject in Turkish novel occurs just in the period of War of Independence (1919-1923) and in the period of Republic. As a Turkish novelist, who was born and was brought up in an Anatolian town, Tarik Bugra expresses this place which he also knows very well skillfully.  In this article, Anatolia is going to be investigated as the setting of Tarik Bugra’s novel, Little Aga.

Keywords: Tarik Bugra, The Novel of Little Aga, place, AnatoliaEvaluarea articolului: