Revista Colocvii Teatrale este editată sub egida Editurii Artes şi a Centrului de
Cercetare "Arta Teatrului Studiu şi Creaţie" şi are o apariţie bianuală. Primul număr
a apărut în anul 2004.
Cuprinde studii şi articole bilingve, recenzii de carte de specialitate şi cronici
teatrale, ceea ce face ca această revistă să constituie un bun instrument de informare
pentru cercetătorii, cadrele didactice, studenţii sau profesioniştii din domeniul artelor
spectacolului - sau domenii conexe. Publicarea este condiţionată de îndeplinirea
criteriilor cuprinse în scrisorile de anunţ ale fiecărui număr referitoare la temă şi
standardele de tehnoredactare.
Revista este distribuită prin schimburi interbibliotecare directe, prin comenzi pe
site-ul editurii sau achiziţie directă de la Editura Artes a UAGE.