Journal Home Journal Home

Copertă număr curent
  • Revistă: Journal Of Science and Arts
  • Editură Bibliotheca
  • Redactor şef Prof.univ.dr. Ion V. Popescu
  • ISSN 1844-9581
  • eISSN 2068-3049
  • Data ultimului număr 01 Mar 2011
  • Data urmatorului număr 01 Iun 2011

      Incepând cu anul universitar 1999-2000 funcţionează în structura Universităţii Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe, iar din anul 2004, Facultatea de Ştiinţe şi Arte. Înca din anul 2001, articolele ştiinţifice din domeniul ştiinţelor exacte au fost publicate în revista The Annals of Valahia University - section Sciences, revistă care a apărut anual, recunoscută CNCSIS.
      Journal of Science and Arts este indexat în 9 Baze de Date Internationale şi în curs de indexare în altele 2. Conform evaluării Consiliului Naţional al Cercetări Ştiinţifice din Învăţământul Superior revista a fost recunoscută CNCSIS drept revistă categoria B+ (indexată BDI).
      Ulterior, activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiinţelor exacte a luat o mare amploare, aducând, între anii 2005-2008, cea mai însemnată contribuţie la creşterea prestigiului ştiinţific al universităţii, prin poziţionarea Universităţii Valahia din Tărgovişte în primele 10 universităţii din ţară, conform clasamentelor efectuate de Ad Astra şi CNCSIS. Parte integrantă a vieţii academice, activitatea ştiinţifică are ca principii strategice promovarea competenţei şi a calităţii în elaborarea lucrărilor ştiinţifice atât pe plan naţional cât şi internaţional.
      O serie de manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional s-au desfăşurat în perioada 2000-2008, cum ar fi: The 3rd International Balkan Workshop on Applied Phisics, Targoviste 26-28 June 2002, Conferinţa Naţională de Analiză Neliniară şi Matematici Aplicate, care a ajuns la a VI-a ediţie şi care se desfăşoară în perioada 20-21 noiembrie 2008, Sesiunea ştiinţifică Ştiinţe aplicate în studiul mediului înconjurător şi materialelor 5-6 iunie 2008, Conferinţa Naţională Anuală Zilele Universităţii Valahia din Tărgovişte - secţiunile ştiinţe exacte şi arte, precum şi o serie de seminarii şi cercuri ştiinţifice studenţeşti. Lucrările prezentate cu aceste prilejuri şi publicate apoi, cu sprijinul editurii Universităţii Valahia din Târgovişte, până în 2007, apoi al editurii Bibliotheca din Târgovişte, în volumele revistei, au dovedit o calitate ştiinţifică  superioară.
      Revista Journal of Science and Arts, care apare cu două numere din anul 2008, în condiţii grafice deosebite la Editura Bibliotheca din Târgovişte, se doreşte a fi cunoscută şi solicitată de cât mai multe instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate.Revista Journal of Science and Arts doreşte a continua tradiţia cercetării ştiinţifice şi a oferi autorilor o nouă şi importantă formă de exprimare a creaţiei ştiinţifice.
      Revista Journal of Science and Arts beneficiază de un comitet ştiinţific şi de unul de redacţie deosebite, alcătuite din personalităţi de prestigiu ale vieţii academice şi de cercetare atât din ţară - Academia Română, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Emanoil din Oradea, Universitatea Ovidius din Constanţa, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Baia Mare, Universitatea Naţională de Muzică, Bucureşti,Universitatea de Arte "George Enescu", Iaşi Universitatea Valahia din Târgovişte, INCDIE, ICPE CA Bucureşti cât şi din străinătate - UniversitateaMons-Hainaut, Belgia, Universitatea Paris-Sud XI, Franta, Universitatea Bretagne Occidentale Brest, Franţa, Universitatea dinWroclaw, Polonia, Universitatea Buckinghamshire Chilterns, Anglia, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, Universitatea Manchester Metropolitan, Anglia, Universitatea din Sofia, Bulgaria, Universitatea din Istambul, Turcia, Institutul de Cercetări Nucleare, Dubna Moscova, Rusia.
      Comitetul ştiinţific şi de redacţie trebuie  să aibă  înţelepciunea de a distinge între puterea de a schimba, ceea ce se poate schimba pentru  elaborarea unei lucrări mai bune şi seninătatea de a accepta ceea ce nu se poate schimba, atunci când lucrarea este valoroasă. Pentru toţi autorii, care sperăm că vor fi într-un număr din ce în ce mai mare, ţinem deschise porţile afirmării ştiinţifice din domeniile ştiinţelor exacte (matematică, chimie, fizică, informatică), dar şi al artelor.

Redactor şef şi preşedinte al comitetului ştiinţific,

                                                                    

Prof. univ. dr. I.V. Popescu