Date de identificare a revistei Date de identificare a revistei

Copertă număr curent
  • Revistă: JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES
  • Editură EDITURA UNIVERSITATII DIN ORADEA
  • Redactor şef Corneliu Ioan BOB
  • ISSN 2247-3769
  • eISSN 2284-7197
  • Data ultimului număr 31 Mai 2013
  • Data urmatorului număr 15 Dec 2013

Editor de active Editor de active

Conferinta "Tehnologii Moderne pt. Mileniul III"

Această conferinţă (18-20.oct.Oradea, sediul Fac. de CTII si ARH, str. B.Şt.Delavrancea nr. 4) tinde să contribuie la transferul de cunoştinţe şi expertiză în domeniul Construcţiilor, Instalaţiilor Sanitare, Arhitectură şi Cadastru la nivel naţional şi internaţional. Principalele obiective ale conferinţei:  transferul de cunoştinţe şi informaţii reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor cheie, asociaţiilor tehnice şi industriale implicate în procesul educaţional;  îmbunătăţirea potenţialului materialelor autorilor, cercetării şi a informaţiilor;  să contribuie la implementarea constantă a noutăţilor din aceste domenii;  să faciliteze schimbul de păreri, idei şi cooperarea. Înregistrarea participării la adresa arhicon@uoradea.ro până în 10 Augt. 2012 Anunţarea acceptului de înregistrare de către Comitetul de Organizare: 13 Sept. 2012 Taxa de participare: 200 lei/participant (include: materialele conferinţei, mesele din timpul conferinţei, cheltuieli de publicare a max. 2 articole de autor). Limba de publicare a articolelor şi prezentare a acestora: ENGLEZĂ. Informaţii legate de participare şi publicare pe: http://www.arhicon.uoradea.ro
../common/calendar Data de început: 18.10.2012

Anunţuri Anunţuri

Rezumat Rezumat

Despre ... JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES

Journal of Applied Engineering Sciences (JAES) is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Constructions and Architecture, in University of Oradea Publishing House. The journal publishes research papers in the fields of Civil engineering and installations, Geodesic engineering, Electrical and energetical engineering in constructions research. The journal is published in printed version, and has online versions for the proceedings.

The first number of the magazine „JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES" was published in 1997 under the name of Annals of University of Oradea – "CONSTRUCTIONS AND HYDROEDILITARY INSTALLATIONS" fascicle. Until 2010 the magazine has been issued annually, thus, it has reached its XIIIth consecutive edition. Since 2003 the magazine has been publishing scientific works presented within the National Conference – international event – MODERN TECHNOLOGIES FOR THE 3rd MILLENIUM, where valuable specialists have met, both from the major university centres in the country and world-renowned professors from universities from abroad. The national and international prestige of the magazine has been constantly increasing. The sections of the magazine cover the following specialities: 
 Civil engineering and installations;
 Geodesic engineering;
 Electrical and energetical engineering.

All scientific papers accepted to publishing are thoroughly analyzed by a scientific committee formed by Romanian and foreign university professors, internationally recognized in their area of expertise. 
In 2009 the magazine has undergone an assessment  by C.N.C.S.I.S. being rated in category B, and in June 15th 2010 it has been rated  B+ by the same C.N.C.S.I.S., being accepted in four International Data Bases (IDB) – Ulrich's, Copernicus, INSPEC and DRJI.
The magazine is biannual published, in May and December.

Contact Contact

Date contact ...

Mailing address:

C.P. no 114, Post Office 1, 4 Barbu Stefanescu Delavrancea, 410058, Oradea , BH, Romania
arhicon@uoradea.ro


Principal Contact

Gabriela A. POPOVICIU

Technical Editor
C.P. no 114, Post Office 1, 4 Barbu Stefanescu Delavrancea, 410058, Oradea , BH, Romania

Phone: +4-0259-408-447 ext. 30
Fax:
+4-0359-819-329
Email: gpopoviciu@uoradea.ro

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole