Contact Contact

 
Pagina web: www.revagrois.ro

Redactor şef:
Prof. dr. Constantin LEONTE
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490 - Iaşi, Romania
Telefon: 0232 407.505   Fax: 0232 219.175
E-mail: cleonte@uaiasi.ro

Redactor adjunct:
Conf. dr. Elena GÎNDU
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490 - Iaşi, Romania
Telefon: 0232 407.420   Fax: 0232 219.175
e-mail: egindu@uaiasi.ro

Despre Revistă Despre Revistă

 
Analele Institutului Agronomic din Iaşi au fost editate începând din anul 1957, sub titulatura "Anuarul lucrarilor stiintifice", sub egida Editurii Agro-Silvice. Începând din anul 1977 pana în prezent volumul apare sub denumirea "Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie" (ISSN 1454-7414).

Prin tematica lucrarilor publicate, revista a contribuit la îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor specifice de cercetare în domeniul agriculturii şi transferului tehnologic către unităţile de producţie agricolă, dezvoltarea pasiunii pentru investigaţii ştiinţifice şi creşterea calităţii actului didactic.

Graţie conţinutului lucrărilor ştiinţifice din ultimii ani, revista a asigurat promovarea rezultatelor cercetării în domeniile folosirii raţionale a fondului funciar agricol şi a conservării solului, a practicării agriculturii durabile, modernizării şi optimizării tehnologiilor de cultură în exploataţiile agricole pentru creşterea calităţii vieţii în colectivităţile umane, inclusiv prin asigurarea protecţiei mediului înconjurator.

Calitatea articolelor s-a îmbunătăţit continuu, îndeosebi după cooptarea în colegiul de redacţie a personalităţilor recunoscute în cercetarea agricolă din ţară şi din străinătate.

Începand cu anul 2010, Revista "Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie" are o apariţie bianuală. Primul volum apare în luna iunie, iar al doilea volum în luna decembrie.

Valoarea Revistei - cotata CNCSIS B+ - este evidenţiată de solicitarea acesteia de cadre didactice şi cercetători din domeniul agricol. De asemenea, revista este difuzată la biblioteci prestigioase din străinătate, este indexată în baze de date internaţionale (Genamics Journal Seek Database, CAB International, Copernicus International) şi se află în procesul de selecţie pentru recenzare de catre National Agricultural Library (NAL) SUA.

Scop Scop

 
Revista "Lucrări ştiintifice. Seria Agronomie", publică lucrări originale, recenzate, din domeniile:

  • Cercetări fundamentale: Biochimie, Biofizică, Botanică, Chimie, Informatică, Matematică, Fiziologie vegetală, Genetică, Ameliorarea plantelor
  • Solul, apa şi protecţia mediului: Agrochimie, Biologia solului, Cadastru agricol, Construcţii agricole, Ingineria mediului, Irigarea culturilor agricole, Imbunătăţiri funciare, Pedologie, Peisagistică, Sistematizarea şi organizarea teritoriului agricol, Topografie
  • Tehnologii agricole: Agricultură biologică, Agrotehnică, Cultura pajiştilor, Ecologie, Entomologie, Fitopatologie, Fitotehnie, Horticultură, Maşini agricole, Nutriţia animalelor, Enologie, Prelucrarea produselor agricole, Tehnică experimentală
  • Ştiinţe economice şi umaniste: Agroturism, Consultanţă agricolă, Contabilitate, Dezvoltare rurală, Economie agrară, Legislaţie agrară, Limbi moderne, Management, Marketing, Pedagogie şi metodică, Politici agrare, Sociologie rurală.

Lucrările au fost comunicate şi discutate în cadrul simpozionului anual cu participare internaţională al Facultăţii.

Procesul de recenzare Procesul de recenzare

 
Cuprinde următoarele etape:

  • Evaluarea manuscrisului se realizează în etapa preliminară de către 2 referenţi ştiinţifici de specialitate.
  • După desfăşurarea procesului de recenzare (1 - 2 luni) autorii vor primi o notă cu eventuale observaţii
  • Autorii sunt datori să procedeze la efectuarea eventualelor modificări ale conţinutului lucrării, conform cerinţelor referenţilor stiinţifici
  • În etapa finală, lucrarea este înaintată Comitetului editorial care se pronunţă asupra acceptării pentru publicare
  • Rezultatul procesului de recenzare este adus la cunoştinţă autorului corespondent

Caută Caută

Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole