POLITICA EDITORIALĂ

 

Fără a se rupe de identitatea ei afirmată odată cu apariţia primului său volum in 1996, începând cu anul 2011, revista Philobiblon, editată de Departamentul de Cercetare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga" din Cluj, a decis să-şi definească un nou profil, focusându-se pe conexiuni multidisciplinare în Ştiinţele Umaniste (Humanities). Ca atare va purta de acum înainte în titlul ei specificarea: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities.

Sensul în care publicaţia îşi asumă cercetările şi interesul său multidisciplinar în Ştiinţele Umaniste se conturează în mod principal – dar selectiv – pornind de la cel consacrat pe de o parte în definiţia termenului de către Ohio Humanities Council dar, pe de altă parte, şi în „Categoria" Thomson Reuters Humanities, Multidisciplinary" din Arts & Humanities Citation Index – 2011

Philobiblon devine astfel un forum particular al sondării sensurilor lumilor şi a vieţilor noastre umane,problematizate prin cercetări multidisciplinare de istorie, filosofie, antropologie, etică, comunicare umană, lingvistică, de teorie şi critică literară, de teoria şi critica artelor, cât şi prin investigaţii aparţinând acelor aspecte ale ştiinţelor care implică perspective deopotrivă filosofice, istorice, antropologice şi culturale. Şi care sunt asumate de revistă împreună cu investigaţii purtate asupra înregistrărilor, documentelor etc. din colecţiile unor biblioteci şi arhive. Studiile promovate în revistă au de aceea chemarea de a cerceta multidisciplinar nu doar colecţii istorico-documentare, ci să problematizeze, să reformuleze sensurile şi misiunile – istorice şi actuale – ale instituţiilor şi profesiilor bibliotecare.

Revista are însă şi scopul de a oferi un cadru multidisciplinar de manifestare şi comunicare internaţională pentru cercetători din Universităţile clujene, dar şi din Transilvania, din România şi din ţările limitrofe, în domeniulmultidisciplinar al ştiinţelor umane, afirmând şi dezvoltând astfel caracterul multietnic şi multicultural al universităţii şi al regiunii aflată în plin proces de aliniere internaţională.

Astfel, revista este structurată pe două rubrici permanente, menite să operaţionalizeze concepţia şi intenţiile ei. Prima se intitulează Studies şi include studii și articole originale care abordează disciplinele şi tematicile cuprinse în sensurile în care revista asuma mai sus orizontul Ştiinţelor Umane. A doua rubrică permanentă, BOOK REVIEWS, include recenzii și note de lectură în cazul cărților apărute cu nu mai mult de doi ani anteriori momentului trimiterii textului către redacție.

În conformitate cu reconturarea revistei, se modifică şi periodicitatea ei. Astfel, începând cu 2011, publicaţia va apare cu două numere pe an, primul în luna iunie, iar al doilea în decembrie.

 

 

Peer-Review

 

 

Procesul de Peer-Review al textelor oferite revistei spre publicare se desfăşoară în următoarele etape:

 

 • textele sunt mai întâi analizate în redacţie pentru a vedea dacă ele corespund disciplinar şi tematic orientării publicaţiei şi dacă ele respectă regulile de citare şi de setare solicitate la „Informaţii către autori";
 • după care textele sunt transmise specialiştilor de resort din Colectivul editorial şi de Avizare a publicaţiei;
 • la nevoie se solicită şi părerea altor experţi din instituţiile academice din ţară şi străinătate;
 • experţii comunică redacţiei verdictul lor, şi, după caz, observaţiile şi exigenţele lor, drept condiţie a publicării;
 • redacţia transmite autorului decizia experţilor şi a revistei, sau, după caz, exigenţele formulate de experţi, drept condiţie a publicării. În acest ultim caz autorului i se stabileşte un termen pentru respectarea lor.

 

 

Informaţii pentru autori

 

 

 • INDICAŢII PENTRU REDACTAREA ARTICOLELOR

 

Articolele se predau redactate în format Word (.doc), cu setări de pagină după cum urmează: format B5, litere Times New Roman de 11 pct., cu spaţiu între rânduri 1 şi toate marginile de 2.2 cm, "justified". Acest format se cere în cazul TUTUROR articolelor, indiferent de limba în care ele sunt adresate redacţiei.

Limba Revistei este engleza, dar aşteptăm articole scrise şi în limbile română şi maghiară.

Revista nu poate însă asigura traducerea în engleză a tuturor articolelor remise în limbile română şi maghiară, de aceea - după acceptarea lor de către avizatorii interni - redacţia poate solicita autorilor traducerea lor în limba engleză.

Articolele se predau însoţite de un Rezumat (Abstract) de aproximativ 100 de cuvinte şi de 5-6 cuvinte-cheie (Keywords), incluse între titlu-autor şi textul articolului. Vă rugăm să vă includeţi şi numele complet şi instituţia la care lucraţi şi, de asemenea, adresa Dvs. de e-mail.

Autorii sunt rugaţi să aibă în vedere faptul că publicaţia se adresează unui public internaţional, care are - de regulă - nevoie de explicaţii cu privire la evenimentele, fenomenele etc. regionale şi/sau locale. Citatele în limbile de circulaţie internaţională se vor asigura în limba originală - şi NU în traducere română sau maghiară - şi, după caz, în traducerea engleză general acceptată (dacă este disponibilă). Pentru citate în alte limbi străine, Revista şi autorul vor găsi o soluţie de la caz la caz.

 

Redactarea manuscrisului

 

Indicaţiile pentru stilul de notaţie folosit se găseşte în The Chicago Manual of Style, ed. A 16-a, (Chicago: University of Chicago Press, 2003), sistemul de documentaţie pentru ştiinţe umaniste (Humanities style).

 • INDICAŢII GENERALE

Articolele se vor redacta cu note de subsol în stilul sus-amintit, dar fără bibliografie la sfârşitul lucrării.

Principiul de bază pentru redactarea notelor este claritatea maximă, nu concizia.

La prima apariţie a unei referinţe, se asigură toate datele bibliografice ale acesteia.

La referinţele următoare, varianta "titlu scurt" este de preferat faţă de "op. cit.". "Ibid" şi "Idem" se folosesc pentru referinţe succesive la aceeaşi lucrare sau acelaşi autor în nota respectivă, sau în cazul notelor imediat succesive.

Numele autorilor se citează în forma în care apare pe pagina de titlu. Prenumele nu se abreviază prin iniţiale. Ordinea prenumelui şi a numelui de familie nu se inversează, decât dacă apare în această formă pe pagina de titlu.

 

Exemple pentru tipuri de note

 • CARTE
 • Un autor

Prima referinţă: Ludwig Wittgenstein, Filozófiai vizsgálódások (Philosophical Investigations) (Budapest: Atlantisz, 1998), 67.

Referinţa următoare: Wittgenstein, Filozófiai vizsgálódások, 89.

Referinţă imediat succesivă: Ibid., 91.

 

 • Doi sau mai mulţi autori

Prima referinţă:Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 104-7.

Referinţa următoare:Cowlishaw and Dunbar, Primate Conservation..., 115.

În cazul a patru sau mai mulţi autori, numele primului autor apare ca şi pe pagina de titlu, urmat de "et. al."

 

 • Editor sau traducător în loc de autor

Richmond Lattimore, trans., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 91-92.

 

 • Editor sau traducător pe lângă autor

Yves Bonnefoy, New and Selected Poems, ed. John Naughton and Anthony Rudolf (Chicago: University of Chicago Press, 1995), 22.

 

 • ARTICOL ÎN PERIODICE

Prima referinţă:Antal Pirnát, "Fabula és história" (Fable and history), Irodalomtörténeti Közlemények 3 (1984): 137-149, 142.

Referinţa următoare: Pirnát, "Fabula és história", 145.

 

 • SURSE ONLINE
 • Articole în periodice online

33. Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial,"Journal of the American Medical Association" 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo.

 

 • Web site

11. Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html.

 

 • Înregistrare sau comentariu Weblog

8. Peter Pearson, comment on "The New American Dilemma: Illegal Immigration," The Becker-Posner Blog, comment posted March 6, 2006, http://www.becker-posner-blog.com/archives/2006/03/the_new_america.html#c080052 (accessed March 28, 2006).

 

 • Baze de date online

7. Pliny the Elder, The Natural History, ed. John Bostock and H. T. Riley, in the Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Plin.+Nat.+1.dedication (accessed November 17, 2005).
Pentru alte cazuri, vă rugăm să consultaţi variantele indicate ale The Chicago Manual of Style.

 

În atenţia autorilor ale căror articole includ tabele, grafice, sau imagini

În editarea tabelurilor, graficilor, sau imaginilor, vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Revista în varianta printată apare în alb-şi-negru (unele imagini, dacă este strict necesar, pot fi însă tipărite color), în format format B5, litere Times New Roman de 11 pct.spaţiu între rânduri 1, şi margini de 2.2 cm. În cazul în care nu puteţi preda articolul redactat în formatul cerut, vă rugăm să editaţi tabelele etc. din textul Dvs. în aşa fel încât să poată fi reeditate ulterior, atât din punctul de vedere al mărimii, cât şi al textelor şi datelor din interiorul lor care vor trebui traduse.