Colectivul editorial

Director: Doru RADOSAV

Redactor şef: István KIRÁLY V.

 

Consultanţi Ştiinţifici şi Avizatori permanenţi (Peer-Review)

 


 

FILOSOFIE, ETICĂ (inclusiv bioetică şi etică medicală), ESTETICĂ, ANTOPOLOGIE (inclusiv antropologie medicală) precum „MEDICAL HUMANITIES":

Friedrich-Wilhelm von HERRMANN, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg im Breisgau, István FEHÉR M., Universitatea "Eötvös Loránd" din Budapesta, Membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Ion COPOERU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca,  István KIRÁLY V., Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; Mihaela FRUNZĂ, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; Luminiţa FLOREA, Eastern Illinois University, Charleston, Pavel PUŞCAŞ Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca, Andrei NEGRU, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Ştiinţe Socio-umane, Doina COSMAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Dan L. DUMITRAŞCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Richard A. STEIN, Princeton University, Department of Molecular Biology şi  Asistent cercatător Cecilia LIPPAI, Central European University, Budapesta;

 

 


 

ISTORIE, ISTORIA CULTURII, A MENTALITĂŢILOR ŞI A CĂRŢII:

Moshe IDEL, Hebrew University of Jerusalem, Franco ANGIOLINI, University of Pisa, Elena CHIABURU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Eleonora SAVA, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Andrei Octavian POP, Universität Basel, Kunsthistorisches Seminar, Ionuţ COSTEA, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Stelian MÂNDRUŢ Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Bariţiu", Marian PETCU, Universitatea din Bucureşti, Alin Mihai GHERMAN, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba-Iulia

 


 

ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ, LINGVISTICĂ:

Gyöngyi ORBÁN, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Florina ILIS, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Csilla GÁBOR, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Mihaela URSA-POP, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Edit KÁDÁR, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Zsuzsa Selyem, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Alina PREDA, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Aurel SASU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca.

 

 


 

TEORIA ŞI CULTURA INFORMAŢIEI, BIBLIOLOGIE, BIBLIOTECONOMIE, ISTORIA BIBLIOTECII:

Hermina G. B. ANGHELESCU, Wayne State University, Peter GROSS, College of Communication and Information, The University of Tennessee, Sally WOOD-LAMONT, Chief editor of the Journal of European Association for Health Information and Libraries, Ioana ROBU, Director, Biblioteca Centrală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca şi Lector la Şcoala Doctorală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Ana Maria CĂPÂLNEANU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca;Zsuzsa TÓTH, Cercetător-Restaurator, Biblioteca Naţională "Széchényi" a Ungariei;Gábor GYŐRFFY, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

 


 

Traducător şi editori ai textului englezEmese  CZINTOS şi Boglárka NÉMETH

 


 

Editorul ilustraţiilorTeodora COSMAN

 


 

 

Secretar de redacţie şi Marketing: Raluca TRIFU