Editor de active Editor de active

Author's Guide

Abstract—These instructions provide basic guidelines to help possible contributors prepare their final camera-ready papers for submission to the Advances in Electrical and Computer Engineering. The journal is published by the Academy of Technical Sciences of Romania and the "Stefan cel Mare" University of Suceava, Romania. Abstracts (maximum 200 words) should be self-explanatory and summarize the essential qualities of the papers.

 

I.INTRODUCTION

Prospective authors are invited to submit papers that fit within the scope of the journal. Papers should be written in English and submitted in final camera-ready form. For more details, please download our mail submision guide and template document.

II.PAPER AND TEXT FORMAT

Margins: top 1.78 cm, bottom 1.78 cm, left and right 1.65 cm, gutter 0 cm. Orientation: portrait. Paper size: A4.

Line spacing: single. Text organization: two columns. Column width: 8.6 cm. Space between columns: 0.5 cm. Last page columns must be equal in length. Header and footer:  different for odd and even pages.

Author name, affiliation and complete address are to be placed underneath the title. In case of multiple authorship of a submitted paper, the affiliation and complete address of each author must be specified.

III.TABLES, FIGURES, EQUATIONS

Illustrations and tables should be progressively numbered, following the order cited in the text; they may be organized in one or two columns. Tables must be accompanied by a caption placed at the top. Figures (abbreviated Fig.) must be accompanied by a caption placed underneath. References made to tables in text will not be abbreviated e.g. "in Table I, TN Roman means Times New Roman".

Each formula should occupy one line. Consecutive numbers should be marked in brackets.

 

TABLE I. THE RECOMMENDED FONTS

 

Item

Font

Size

Style

Title of paper

TNRoman

24

Norm

Authors ‘ names

TNRoman

11

Norm

Authors ‘ address

TNRoman

11

Italic

Abstract

TNRoman

9

Bold

Title of sections

TNRoman

10

Norm

Text, Formulae

TNRoman

10

Norm

Algorithms

Courier New

10

Norm

References

TNRoman

8

Norm

 

 

References to cited sources should be incorporated within the text (e.g. [2]). Bibliographical references must be placed at the end of the paper and comply with the model below.

IV.CONCLUSION

A conclusion section is not compulsory. Make sure that the whole text of your paper observes the textual arrangement on this page.

APPENDIX A

Appendices, if present, must be marked A, B, C, and placed before Acknowledgment.

ACKNOWLEDGMENT

Place your acknowledgments before References. Do not mention the sponsors and/or financial support obtained in this section. These specifications are to be included in an unnumbered footnote on the first page of the paper.

Pagina revistei - www.philobiblon.ro/www.philobiblon.eu Pagina revistei - www.philobiblon.ro/www.philobiblon.eu

Copertă număr curent
  • Revistă: Philobiblon. Journal of Multidisciplinary Research in Humanities
  • Editură Cluj University Press
  • Redactor şef Istvan Kiraly
  • ISSN 2247-8442
  • eISSN 1224-7448
  • Data ultimului număr 30 Iun 2011
  • Data urmatorului număr 15 Dec 2011

Informaţii generale Informaţii generale

 

Fără a se rupe de identitatea ei afirmată odată cu apariţia primului său volum in 1996, începând cu anul 2011, revistaPhilobiblon, editată de Departamentul de Cercetare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga" din Cluj, a decis să-şi definească un nou profil, focusându-se pe conexiuni multidisciplinare în Ştiinţele Umaniste (Humanities). Ca atare va purta de acum înainte în titlul ei specificarea: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities.

Sensul în care publicaţia îşi asumă cercetările şi interesul său multidisciplinar în Ştiinţele Umaniste se conturează în mod principal – dar selectiv – pornind de la cel consacrat pe de o parte în definiţia termenului de către Ohio Humanities Council dar, pe de altă parte, şi în „Categoria" Thomson Reuters Humanities, Multidisciplinary" din Arts & Humanities Citation Index – 2011

Philobiblon devine astfel un forum particular al sondării sensurilor lumilor şi a vieţilor noastre umane,problematizate prin cercetări multidisciplinare de istorie, filosofie, antropologie, etică, comunicare umană, lingvistică, de teorie şi critică literară, de teoria şi critica artelor, cât şi prin investigaţii aparţinând acelor aspecte ale ştiinţelor care implică perspective deopotrivă filosofice, istorice, antropologice şi culturale. Şi care sunt asumate de revistă împreună cu investigaţii purtate asupra înregistrărilor, documentelor etc. din colecţiile unor biblioteci şi arhive. Studiile promovate în revistă au de aceea chemarea de a cerceta multidisciplinar nu doar colecţii istorico-documentare, ci să problematizeze, să reformuleze sensurile şi misiunile – istorice şi actuale! – ale instituţiilorşi profesiilor bibliotecare.

 

Studiile publicate în Philobiblon (ISSN 2247-8442 și ISSN-L 1224-7448) sunt - începând cu anul 1996 - preluate şi difuzate cu text integral de către baza internaţională de date editată de EBSCO Publishing Co, în două din subbazele sale:

 

Academic Search Complete

- din 2005 - prezent

 

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text

- seria completă din 1996 - prezent

 

Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior din România, în Categoria B Plus.

Caută Caută

Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Acreditări Acreditări

 

        Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior din România, actualul CNCS, în Categoria B .

Contact Contact

 

István Király V.
Chief editor
 
   
Address:
Strada Clinicilor nr. 2
Cluj-Napoca
Jud. Cluj
400006
România
E-mail: philobib@bcucluj.ro
Telephone: + 40- 264- 59- 70- 92/137
Fax: + 40- 264- 59-76-33