Editor de active Editor de active

Editorial Team

 

 

Colectivul editorial

Director: Doru RADOSAV

Redactor şef: István KIRÁLY V.

 

Consultanţi Ştiinţifici şi Avizatori permanenţi (Peer-Review)

 


 

FILOSOFIE, ETICĂ (inclusiv bioetică şi etică medicală), ESTETICĂ, ANTOPOLOGIE (inclusiv antropologie medicală) precum „MEDICAL HUMANITIES":

Friedrich-Wilhelm von HERRMANN, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg im Breisgau, István FEHÉR M., Universitatea "Eötvös Loránd" din Budapesta, Membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe, Ion COPOERU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca,  István KIRÁLY V., Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; Mihaela FRUNZĂ, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; Luminiţa FLOREA, Eastern Illinois University, Charleston, Pavel PUŞCAŞ Academia de Muzică "Gheorghe Dima", Cluj-Napoca, Andrei NEGRU, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Ştiinţe Socio-umane, Doina COSMAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Dan L. DUMITRAŞCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Richard A. STEIN, Princeton University, Department of Molecular Biology şi  Asistent cercatător Cecilia LIPPAI, Central European University, Budapesta;

 

 


 

ISTORIE, ISTORIA CULTURII, A MENTALITĂŢILOR ŞI A CĂRŢII:

Moshe IDEL, Hebrew University of Jerusalem, Franco ANGIOLINI, University of Pisa, Elena CHIABURU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Eleonora SAVA, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Andrei Octavian POP, Universität Basel, Kunsthistorisches Seminar, Ionuţ COSTEA, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Stelian MÂNDRUŢ Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie "George Bariţiu", Marian PETCU, Universitatea din Bucureşti, Alin Mihai GHERMAN, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba-Iulia

 


 

ISTORIE ŞI TEORIE LITERARĂ, LINGVISTICĂ:

Gyöngyi ORBÁN, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Florina ILIS, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Csilla GÁBOR, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Mihaela URSA-POP, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Edit KÁDÁR, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Zsuzsa Selyem, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Alina PREDA, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Aurel SASU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca.

 

 


 

TEORIA ŞI CULTURA INFORMAŢIEI, BIBLIOLOGIE, BIBLIOTECONOMIE, ISTORIA BIBLIOTECII:

Hermina G. B. ANGHELESCU, Wayne State University, Peter GROSS, College of Communication and Information, The University of Tennessee, Sally WOOD-LAMONT, Chief editor of the Journal of European Association for Health Information and Libraries, Ioana ROBU, Director, Biblioteca Centrală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca şi Lector la Şcoala Doctorală, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, Ana Maria CĂPÂLNEANU, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca;Zsuzsa TÓTH, Cercetător-Restaurator, Biblioteca Naţională "Széchényi" a Ungariei;Gábor GYŐRFFY, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

 


 

Traducător şi editori ai textului englezEmese  CZINTOS şi Boglárka NÉMETH

 


 

Editorul ilustraţiilorTeodora COSMAN

 


 

 

Secretar de redacţie şi Marketing: Raluca TRIFU

 

 
 
 

Pagina revistei - www.philobiblon.ro/www.philobiblon.eu Pagina revistei - www.philobiblon.ro/www.philobiblon.eu

Copertă număr curent
  • Revistă: Philobiblon. Journal of Multidisciplinary Research in Humanities
  • Editură Cluj University Press
  • Redactor şef Istvan Kiraly
  • ISSN 2247-8442
  • eISSN 1224-7448
  • Data ultimului număr 30 Iun 2011
  • Data urmatorului număr 15 Dec 2011

Informaţii generale Informaţii generale

 

Fără a se rupe de identitatea ei afirmată odată cu apariţia primului său volum in 1996, începând cu anul 2011, revistaPhilobiblon, editată de Departamentul de Cercetare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga" din Cluj, a decis să-şi definească un nou profil, focusându-se pe conexiuni multidisciplinare în Ştiinţele Umaniste (Humanities). Ca atare va purta de acum înainte în titlul ei specificarea: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities.

Sensul în care publicaţia îşi asumă cercetările şi interesul său multidisciplinar în Ştiinţele Umaniste se conturează în mod principal – dar selectiv – pornind de la cel consacrat pe de o parte în definiţia termenului de către Ohio Humanities Council dar, pe de altă parte, şi în „Categoria" Thomson Reuters Humanities, Multidisciplinary" din Arts & Humanities Citation Index – 2011

Philobiblon devine astfel un forum particular al sondării sensurilor lumilor şi a vieţilor noastre umane,problematizate prin cercetări multidisciplinare de istorie, filosofie, antropologie, etică, comunicare umană, lingvistică, de teorie şi critică literară, de teoria şi critica artelor, cât şi prin investigaţii aparţinând acelor aspecte ale ştiinţelor care implică perspective deopotrivă filosofice, istorice, antropologice şi culturale. Şi care sunt asumate de revistă împreună cu investigaţii purtate asupra înregistrărilor, documentelor etc. din colecţiile unor biblioteci şi arhive. Studiile promovate în revistă au de aceea chemarea de a cerceta multidisciplinar nu doar colecţii istorico-documentare, ci să problematizeze, să reformuleze sensurile şi misiunile – istorice şi actuale! – ale instituţiilorşi profesiilor bibliotecare.

 

Studiile publicate în Philobiblon (ISSN 2247-8442 și ISSN-L 1224-7448) sunt - începând cu anul 1996 - preluate şi difuzate cu text integral de către baza internaţională de date editată de EBSCO Publishing Co, în două din subbazele sale:

 

Academic Search Complete

- din 2005 - prezent

 

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text

- seria completă din 1996 - prezent

 

Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior din România, în Categoria B Plus.

Caută Caută

Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Acreditări Acreditări

 

        Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior din România, actualul CNCS, în Categoria B .

Contact Contact

 

István Király V.
Chief editor
 
   
Address:
Strada Clinicilor nr. 2
Cluj-Napoca
Jud. Cluj
400006
România
E-mail: philobib@bcucluj.ro
Telephone: + 40- 264- 59- 70- 92/137
Fax: + 40- 264- 59-76-33