Editor de active Editor de active

Editorial Team

 

 

 

Director

Doru Radosav

Colectivul editorial

Florina Ilis

Ionuţ Costea

Alin Mihai Gherman

Alexander Baumgarten

Editori asistenți

Luffy Katalin

Secretar de redacţie

Anca Chiorean

Lectori lingvistici și traducători

Anca Chiorean

Consultanţi Ştiinţifici şi Avizatori permanenţi (Peer-Review)

Franco ANGIOLINI (University of Pisa), Pál ÁCS (MTA, Budapest), Mihály BALÁZS (University of Szeged), Imre József BALÁZS (BBU Cluj), József BENEDEK (BBU Cluj), Andrei BERESCHI (BBU Cluj), Monica BRÎNZEI (IHRT, Paris), Ana Maria CĂPÂLNEANU (CUL Cluj), Elena CHIABURU (Librarian, Iași), Sanda CORDOS (BBU Cluj), Olimpia CURTA (CUL Cluj), Attila DEBRECZENI (University of Debrecen), Emese EGYED (BBU Cluj), Liviu FRANGA (University of Bucharest), Günter FRANK (Europäische Melanchthon-Akademie Bretten), Rodica FRENȚIU (BBU Cluj), Csilla GÁBOR (BBU Cluj), Moshe IDEL (Hebrew University of Jerusalem), Dana JALOBEANU (University of Bucharest), Zsolt KOVÁCS (BBU Cluj), Tamás LÖNHÁRT (BBU Cluj), Mária Magdolna LUPESCU (BBU Cluj), Mihai MAGA (BBU Cluj), Claudiu MESAROȘ (UV Timișoara), Bogdan MINCĂ (University of Bucharest), Boglárka NÉMETH (BBU Cluj), Adrian NIȚĂ (Romanian Academy, Bucharest), Csaba OLAY (ELTE Budapest), Adrian PAPAHAGI (BBU Cluj), Judit PÁL (BBU Cluj), Adrian PODARU (BBU Cluj), Alina PREDA (BBU Cluj), Emese SARKADI-NAGY (Christian Museum of Esztergom),  Eleonora SAVA (BBU Cluj), Zsuzsa SELYEM (BBU Cluj), Levente SZABÓ (BBU Cluj), Miklós SZÉKELY (MTA Budapest), László SZÖGI (ELTE Budapest), Alexandru TOFAN (University of Iași), Zsombor TÓTH (MTA Budapest), Virgiliu ȚÂRĂU (BBU Cluj), Mihaela URSA (BBU Cluj)

Pagina revistei - www.philobiblon.ro/www.philobiblon.eu Pagina revistei - www.philobiblon.ro/www.philobiblon.eu

Copertă număr curent
  • Revistă: Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities
  • Editură Cluj University Press
  • Redactor şef Istvan Kiraly
  • ISSN 2247-8442
  • eISSN 1224-7448
  • Data ultimului număr 30 Iun 2011
  • Data urmatorului număr 15 Dec 2011

Informaţii generale Informaţii generale

 

Fără a se rupe de identitatea ei afirmată odată cu apariţia primului său volum in 1996, începând cu anul 2011, revistaPhilobiblon, editată de Departamentul de Cercetare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga" din Cluj, a decis să-şi definească un nou profil, focusându-se pe conexiuni multidisciplinare în Ştiinţele Umaniste (Humanities). Ca atare va purta de acum înainte în titlul ei specificarea: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities.

Sensul în care publicaţia îşi asumă cercetările şi interesul său multidisciplinar în Ştiinţele Umaniste se conturează în mod principal – dar selectiv – pornind de la cel consacrat pe de o parte în definiţia termenului de către Ohio Humanities Council dar, pe de altă parte, şi în „Categoria" Thomson Reuters Humanities, Multidisciplinary" din Arts & Humanities Citation Index – 2011

Philobiblon devine astfel un forum particular al sondării sensurilor lumilor şi a vieţilor noastre umane,problematizate prin cercetări multidisciplinare de istorie, filosofie, antropologie, etică, comunicare umană, lingvistică, de teorie şi critică literară, de teoria şi critica artelor, cât şi prin investigaţii aparţinând acelor aspecte ale ştiinţelor care implică perspective deopotrivă filosofice, istorice, antropologice şi culturale. Şi care sunt asumate de revistă împreună cu investigaţii purtate asupra înregistrărilor, documentelor etc. din colecţiile unor biblioteci şi arhive. Studiile promovate în revistă au de aceea chemarea de a cerceta multidisciplinar nu doar colecţii istorico-documentare, ci să problematizeze, să reformuleze sensurile şi misiunile – istorice şi actuale! – ale instituţiilorşi profesiilor bibliotecare.

 

Studiile publicate în Philobiblon (ISSN 2247-8442 și ISSN-L 1224-7448) sunt - începând cu anul 1996 - preluate şi difuzate cu text integral de către baza internaţională de date editată de EBSCO Publishing Co, în două din subbazele sale:

 

Academic Search Complete

- din 2005 - prezent

 

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text

- seria completă din 1996 - prezent

 

Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior din România, în Categoria B Plus.

Caută Caută

Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Acreditări Acreditări

 

        Philobiblon este acreditată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior din România, actualul CNCS, în Categoria B .

Contact Contact

 

Doru Radosav

Director


 
   
Address:
Strada Clinicilor nr. 2
Cluj-Napoca
Jud. Cluj
400006
România
E-mail: philobiblon.cluj@gmail.com  
Telephone: + 40- 264- 59- 70- 92/137
Fax: + 40- 264- 59-76-33