Arhiva publicaţiei Arhiva publicaţiei

Aceasta sectiune contine arhiva in format electronic a revistei. Toate articolele publicate pot fi descarcate aici in mod individual.

Textul complet este disponibil pentru articole publicate dupa 2006. Abstracte si citari sunt disponibile pentru toate articolele publicate dupa 2001.

Articole apărute Articole apărute

Număr 4 (Volum 27)
1 Articole

Citeşte online Cumpără

Cumpără print Cumpără

Gabriel NEAGU, Marilena IANCULESCUAbordarea dew computing ca extensie a arhitecturilor orientate cloud - analiză de oportunitate 5Ovidiu BICA, Eugenia TÎRZIU Utilizarea sistemelor multi-agent într-o infrastructură cloud pentru dezvoltarea sistemelor de gestionare a învăţării 15Lidia BĂJENARU, Ion Alexandru MARINESCU, Mihaela TOMESCU, Daniel SAVUBiblioteca Naţională de Programe: o nouă abordare în managementul produselor software 25Antonio COHAL, Carmen ROTUNĂAutentificare securizată folosind metode biometrice - studiu de caz TypingDNA 39Dragoş NICOLAUConsideraţii asupra principiului funcţional al unui atac cibernetic la distanţă 47