ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A APEI PE TERRA PRIN INFORMATIZAREA MONITORIZĂRII MEDIULUI. - null ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A APEI PE TERRA PRIN INFORMATIZAREA MONITORIZĂRII MEDIULUI. - null

ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A APEI PE TERRA PRIN INFORMATIZAREA MONITORIZĂRII MEDIULUI În lucrare sunt prezentate unele rezultate ale cercetării ştiinţifice doctorale care vizează modificările climatice pe Terra şi poluarea mediului şi care influenţează utilizarea durabilă a apei şi pune în pericol viaţa planetei. Se propune monitorizarea biosferei, hidrosferei şi solului prin sisteme informatice de senzori fără fir cu scopul măsurării intensităţii şi ritmului de modificare a climei pe Terra. Aceste cercetări au la bază recomandările primei Consfătuiri interguvernamentale privind monitorizarea mediului (Kenia, 1974), convocată de Consiliul Director al Programului ONU referitor la problemele mediului ambiant.
ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A APEI PE TERRA PRIN INFORMATIZAREA MONITORIZĂRII MEDIULUI.

Revista Română de Informatică şi Automatică

Volum 21 | Număr 3 | Publicat la 12/09/2011 | ISSN  1220-1758 | eISSN  1841 - 4303

Autori:
Mihai Tertişco [1] | Risantea Găgescu [1]
[1] Universitatea Politehnica din Bucureşti
Rezumat
În lucrare sunt prezentate unele rezultate ale cercetării ştiinţifice doctorale care vizează modificările climatice pe Terra şi poluarea mediului şi care influenţează utilizarea durabilă a apei şi pune în pericol viaţa planetei. Se propune monitorizarea biosferei, hidrosferei şi solului prin sisteme informatice de senzori fără fir cu scopul măsurării intensităţii şi ritmului de modificare a climei pe Terra. Aceste cercetări au la bază recomandările primei Consfătuiri interguvernamentale privind monitorizarea mediului (Kenia, 1974), convocată de Consiliul Director al Programului ONU referitor la problemele mediului ambiant.
Cuvinte cheie:
Dezvoltare durabilă, monitorizare, reţele de senzori fără fir, prima Consfătuire interguvernamentală privind monitorizarea mediului (Kenia, 1974)

Bibliografie

Unele contribuţii privind modelarea topologică a reţelelor de senzori fără fir (RSff) - JUNIE, P.; EREMIA, C. - , Revista Română de Informatică şi Automatică , 2011Evaluarea articolului: