EDITORIAL BOARD & ADMINISTRATION__Redacţia şi administraţia:

Republicii Bd.  no. 71, 3rd floor, 110062, Piteşti, Argeş County, România, phone/fax +4.0348.453.431

Department for Teacher Training, e-mail:contact@dppdpitesti.ro, emisoare@gmail.com

 University of Piteşti Publishing House, http://www.eup.ro/Târgul din Vale Street no. 1, 110040, Piteşti, Argeş County

Phone/fax: +4.0248.216.448

Copyright © 2004-2010 – The Department for Teacher TrainingPiteşti

All rights reserved to the Dept. for Teacher Trainingof the University of Piteşti

Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Piteşti, ROMANIA