Această publicaţie a fost întemeiată în anul 1980 de profesorul Dumitru Irimia, sub titlul Caietele Eminescu, iar din 2004 poartă numele de Studii eminesciene.

Ea conţine textele celor mai multe din comunicările susţinute de studenţi participanţi la Colocviul NaţionalStudenţesc „Mihai Eminescu" organizat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în fiecare an, la sfîrşitul lunii mai.

Volumul este coordonat de către prof. dr. Lăcrămioara Petrescu, redactor fiind asist. dr. Ilie Moisuc şi apare la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X. Versiunea electronică a revistei poate fi consultată pe site-ul: https://studiieminesciene.wixsite.com/studii-eminesciene.

Din punct de vedere al structurii, publicaţia urmează formatul organizatoric al Colocviului.

Prima parte este rezervată conferinţei de deschidere, pe care, de-a lungul timpului au susţinut-o personalităţi importante ale culturii şi eminescologiei actuale: Elvira Sorohan, Eminescu şi Kant (2005) şi Visul nemuririi în cugetarea eminesciană (2010), Dumitru Irimia, Eminescu şi „Convorbiri literare" (2007) şi Adevărul – între cuvîntul biblic şi cuvîntul poetic (2009), Ioana Both, Alegoriile iubirii în poezia eminesciană (2008) şi Un poet pentru secolul XXI: Mihai Eminescu (2012), Ştefan Afloroaei, Eminescu. Memorie şi spaţiu intermundiar (2006), Iulian Costache, Este cu putinţă relectura scriitorilor supra canonici? (2011), Gisèle Vanhese, Luceafărul d'Eminescu. Un fils de la Nuit romantique (2013) şi « Proximité du visage ». Sur un portrait d'Eminescu (2015), Călin Teutişan, Eminescu şi faliile imaginarului crepuscular(2016), Angelo Mitchievici, Imaginea geniului: Eminescu şi arta plastică (2017).

Textele comunicărilor studenţilor participanţi la Colocviu sînt distribuite pe patru secţiuni: I. Exegeze, II. Critica criticii/Studii culturale, III. Stilistică şi poetică şi IV. Publicistică.