Word and Text- A Journal of Literary Studies and Linguistics (ISSN 2069-9271, online ISSN: 2247 – 9163), cu vechiul nume Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Filologie, este o publicaţie internaţională bi-anuală de tip peer-review, care publică articole şi recenzii în limbile engleză şi franceză. Revista explorează teoria generală a criticii şi aplicaţia acesteia la literatură, studii culturale, lingvistica generală şi lingvistica aplicată. Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics publică atât articole ale unor cercetători cu experienţă, dar este deschisă şi cercetătorilor tineri aflaţi în diverse stadii ale cercetării doctorale/ postdoctorale în teoria criticii, studii literare, studii culturale, lingvistică.

Impactul revistei

Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics (cu fostul nume Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Filologie) a fost recunoscut CNCSIS, categoria B+ începând cu anul 2009, statut pe care şi l-a păstrat până în momentul actual. Word and Text - A Journal of Literary Studies and Linguistics este inclus în următoarele baze de date:

CEEOL
http://www.ceeol.com/

EBSCO (Academic Search Complete)
http://www.ebscohost.com/

Index Copernicus
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php

Scipio.Scientific Publishing and Information online
http://www.scipio.ro/web/word-and-text-a-journal-of-literary-studies-and-linguistics

Ulrich Periodicals Directory
http://www.ulrichsweb.com/