Procesul de recenzare

Începând cu anul 2006, am trecut de la procesul deschis de evaluare colegială la procesul de evaluare de tip double-blind peer-review, singura modalitate de a asigura calitatea articolelor publicate. Astfel, de-a lungul întregului proces de recenzare, identitatea autorilor tuturor articolelor trimise către publicare, precum şi identitatea recenzorilor sunt păstrate anonime. Editorul va transmite recenzorilor Fişa de evaluare pe care aceştia o completează pentru fiecare articol transmis (care este numerotat de editor, identitatea autorului fiind necunoscută recenzorului).

Principalele puncte asupra cărora recenzorul este invitat să comenteze sunt:

 Subiectul investigat de acest articol este relevant.

 Informaţiile prezentate în acest articol sunt noi.

 Concluziile autorului sunt susţinute de datele prezentate.

 (pentru numerele tematice) Articolul respectă tema numărului

 Articolul corespunde din punct de vedere critic, stilistic, bibliografic etc. standardelor de calitate corespunzătoare

Punctajul acordat este :

0 – 3 Nu întruneşte calitatea corespunzătoare.

4– 5 Nu întruneşte calitatea corespunzătoare decât într-o foarte mică măsură.

6 – 7 Întruneşte calitatea corespunzătoare decât într-o mică măsură.

8 – 10 Întruneşte calitatea corespunzătoare decât într-o mare măsură.

Editorul are sarcina de a păstra atât identitatea autorilor, cât şi identitatea recenzorilor anonimă de-a lungul întregului proces de recenzare. Sarcina editorului este de asemenea de a transmite autorilor ale căror articole au fost acceptate modificările majore/minore pe care aceştia trebuie să le opereze, precum şi de a le colecta în această formă modificată şi a le transmite recenzorului, apoi editorului-şef în forma lor finală. Articolele care au fost respinse nu se trimit înapoi autorilor.