Rezumat Rezumat

Evolutia rapidă a Tehnologiei Informatiei şi Comunicaţiilor (TIC), precum şi relaţia directă cu dezvoltarea reţelei Internet şi a mijloacelor de comunicaţie aferente  au condus la o implicare tot mai intensă a acestora în muzică şi educaţie.
Instituţiile educaţionale utilizează instrumente specifice pentru implementarea unor platforme electronice,  oferind cursuri şi materiale educaţionale multimedia prin adoptarea unui sistem complex de comunicaţii sincrone şi asincrone.

Misiunea unei  reviste dedicate TIC este de a facilita accesul muzicienilor la cercetarea actuală existentă în domeniul  tehnologiilor aplicative, cerinţă care trebuie să răspundă provocărilor contemporane din educatie si creatie.

Revista Tehnologii Informatice si de Comunicatie în domeniul muzical este editată de Editura MediaMusica a Academiei de Muzică Gh.Dima din Cluj-Napoca, având o periodicitate de publicaţie bianualã.

Revista este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI): CEEOL (www.ceeol.com) din Frankfurt Germania, EBSCO Publishing (www.ebscohost.com) din Statele Unite ale Americii si este înscrisă pe Platforma Editorială Română Scipio (www.scipio.ro).

Revista Tehnologii Informatice si de Comunicatie  în domeniul muzical este axată pe problematica utilizării TIC în muzică, cu scopul de a  constitui o platforma teoretico-aplicativa de profil pentru lumea artistică.

Revista cuprinde articole cu tematică specifică domeniului interdisciplinar -muzică şi IT- publicând lucrări în următoarele subdomenii:

Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei mediate de I.T.,
Resurse I.T.în domeniul muzical,
Creaţie şi creativitate muzicală mediate de I.T.,
Tehnologii ale muzicii electronice.

"O revistă care îşi propune cercetări în domeniul muzicii prin tehnologii informatice şi de comunicaţie răspunde unei cerinţe contemporane de cea mai stringentă necesitate. Evoluţia electronicii, al cărei produs ultim este computerul, creează o perspectivă uriaşă prin posibilităţile nelimitate pe care acest creier imens le pune la dispoziţia cercetării sub toate aspectele: muzicologic, creaţie, interpretare, pedagogie muzicală, specializări muzicale etc.

Orizontul nebănuit, lumea virtuală oferită de computer reprezintă o fascinaţie care transferată în lumea muzicii, ea însăşi o lume a mirajului, preconizează o deschidere ameţitoare de o irezistibilă atracţie.

Revista Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în domeniul muzical publicată de prestigioasa Editură MediaMusica a Academiei de Muzică „Gh.Dima" din Cluj-Napoca reprezintă o garanţie a profesionalitãţii ştiinţifice, în baza tradiţiei muzicologice a acestei instituţii."prof. univ. dr. Constantin Rîpă

"Lumea contemporană este încărcată cu informaţii mass-media din toate domeniile. Ziare şi reviste apar şi dispar permanent, posturile de radio şi televiziune oferă programe  zi şi noapte.

În acest context, este greu să discerni calitatea de cantitate.

Astfel, o revistă ca cea purtând titlul de Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în domeniul muzical poate uşor trece neobservată, dacă n-ar exista persoane de un anumit nivel intelectual al căror ochi atent sesizează din primul moment posibilul conţinut al unei reviste care işi propune să publice cercetări realizate cu cea mai performantă „unealtă" contemporană: computerul.

Pe de altă parte, garanţia unui conţinut elevat este oferită şi de editarea revistei de către o instituţie de înalt prestigiu etic şi profesional : Academia de Muzică „Gh.Dima" din Cluj-Napoca."prof. univ. dr. Bujor Dânşoreanu

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Contact Contact

http://decid.amgd.ro/tic

Editorial Chief

Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuţ – Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca / „Gheorghe Dima" Music Academy - nedelcutn@yahoo.com  tel. 0722-460261


Editorial Consultant

Lect. univ. dr. Ciprian Gabriel Pop – Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca / „Gheorghe Dima" Music Academy - ciprian.pop@amgd.ro tel. 0744-399420
 

Series Editor:

Lect.univ.dr. Răzvan Metea - r_metea@yahoo.com tel. 0723-999596

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole