Rezumat Rezumat

Descriere generală

Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (Serie noua) Ştiinţe politice este o publicaţie periodică anuală editată la iniţiativa şi sub coordonarea Departamentului de Ştiinţe Politice al Facultăţii de Ştiinţe Social-Politice. Scopul tradițional al revistei este prezentarea contribuţiilor ştiinţifice cele mai recente realizate în cadrul grupurilor de cercetare universitare şi participarea la schimbul de idei în domeniul ştiinţelor politice, la nivel naţional şi internaţional. În plus, ea urmărește să ofere un forum multidisciplinar pentru dezbatere critică şi reflecţie asupra unor probleme politice determinante

Periodicitate

Revista apare anual, în luna noiembrie, la Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Termenul limită pentru transmiterea către redacţie a articolelor propuse spre publicare pentru fiecare număr este 30 aprilie.

Politica editorială

Revista publică articole care pot fi încadrate, prin subiect sau abordare, în domeniul ştiinţelor politice. Nici una dintre direcţiile de cercetare sau disciplinele consacrate nu sunt excluse, politica editorială a revistei urmărind să încurajeze prezentarea unei game de abordări cât mai variate. Sunt apreciate contribuţiile care utilizează o perspectivă interdisciplinară, legată de ştiinţele sociale şi studiile umaniste.

Articolele sunt publicate în limba engleză, franceză şi română, respectându-se regulile generale de redactare stabilite de către colegiul editorial.

Responsabilitatea pentru opiniile şi aserţiunile făcute de autori revine în întregime acestora. Publicarea articolelor nu implică faptul că ele reprezintă poziţia redacţiei faţă de subiectele în cauză sau poziţia instituţiilor care fac posibilă publicarea lor.

Distribuţie

Revista este distribuita prin schimb internaţional în numeroase biblioteci universitare din întreaga lume. Rezumatele articolelor sunt disponibile online pe site-ul Facultăţii de Filosofie si Ştiinţe Social-Politice: http://anale.fssp.uaic.ro/.

Indexare în baze de date:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Index Copernicus

SCIPIO

EBSCO

Drepturile de autor

Nu sunt admise texte care au apărut deja în alte publicaţii.

Prin transmiterea unui articol spre publicare autorii consimt ca textul să fie publicat de către redacţie, fără vreo îngrădire, în formă tipărită sau online.

Garanţii etice

Comitetul editorial al revistei face tot ce este posibil pentru a asigura respectarea de către toate părţile implicate (autori, evaluatori, editori) a unor standarde etice înalte în activitatea editorială, urmărind să apere valorile fundamentale ale cunoaşterii ştiinţifice şi ale practicii academice, în concordanţă cu principiile recomandate de Committee on Publication Ethics (COPE). Este absolut necesar ca autorii să respecte regulile de etică profesională aplicabile în cercetarea academică. Autorilor le revine, de asemenea, responsabilitatea de a avea în vedere toate precauţiile necesare pentru a evita orice suspiciune de plagiat sau orice îndoială în privinţa autenticităţii lucrărilor şi a atribuirii drepturilor intelectuale.

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Date contact ...

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole