Sumar Sumar

 

Revista „Audit Financiar"

Sumar nr.  2 / 2013 (februarie)  

 

 

1. Proceduri analitice bazate pe analiza statistică a informaţiilor comparabile aferente perioadelor anterioare de raportare financiară

    Prof. univ. dr. Elisabeta JABA, drd. Ioan-Bogdan ROBU, drd. Mihaela-Alina ROBU

2. Influenţa guvernanţei corporative asupra standardelor de audit şi raportare financiară: cazul statelor membre UE

Lect. univ. dr. Cristina BOŢA - AVRAM, conf. univ. dr. Paula Ramona RĂCHIŞAN

3. Raportarea integrată - sfârşit sau un nou început pentru raportarea financiară?

Conf. univ. dr. Daniel BOTEZ

4. Modele cantitative privind evaluarea preliminară a sistemului de control intern şi a politicii de sancţiuni

Dr. Adrian VINTILESCU BELCIUG, dr. Lăcrămioara CORCHEŞ, drd. Daniela CREŢU, drd. Adriana LUPU

5. Paralelă între sistemele de control al calităţii auditului financiar din România şi Spania

Drd. Ioana Iuliana POP (GRIGORESCU)

6. Respectarea drepturilor acţionarilor, în contextul principiilor privind guvernanţa corporativă, la entităţile listate pe o piaţă reglementată din România, având ca obiect de activitate intermedierea financiară

Dr. Adrian Doru BÎGIOI

7. Aspecte relevante privind auditul estimărilor contabile

    Aura GIURCĂNEANU, dr. Clemente KISS

Despre noi Despre noi

 

Revista „Audit Financiar" este editată de Camera Auditorilor Financiari din România  începând din anul 2003 şi a apărut fără întrerupere până în prezent. În această perioadă revista şi-a dobândit o binemeritată notorietate în rândul profesiei contabile în general şi al auditorilor financiari în special, precum şi în mediul academic. În paginile sale au fost publicate lucrări ale unor personalităţi cu renume în lumea ştiinţifică şi universitară din ţară şi din străinătate, dar şi articole ale unor profesionişti practicieni, precum şi ale unor tineri cercetători, ce au vizat mai ales teme din domeniile auditului financiar, contabilităţii, raportărilor financiare.

După ce în primii trei ani revista a avut apariţii trimestriale, începând cu anul 2006 aceasta a fost editată lunar, într-o nouă abordare publicistică şi ştiinţifică, spre a-i conferi suportul tehnic şi profesional al evaluării şi clasificării de către CNCSIS.

Din Colegiul Editorial Ştiinţific al revistei fac parte personalităţi marcante din viaţa ştiinţifică naţională şi internaţională a profesiei contabile şi de audit financiar.

Evaluarea / revizuirea articolelor se efectuează de către Consiliul Ştiinţific de Evaluare, potrivit normelor tehnice prezentate la rubrica „Ghidul evaluatorilor".

Consiliul Ştiinţific de Evaluare este format din profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în aria tematică a revistei – cadre didactice universitare, cercetători, practicieni cu notorietate în activitatea de audit financiar.

Baze de date internaţionale

Revista este recunoscută de CNCSIS categoria B+ şi este cuprinsă în bazele de date internaţionale:

  - ProQuest

  - Ebsco

  - Cabell's

  - Ulrich's

Contact Contact

 

Redacţia:

Camera Auditorilor Financiari din România
            Str. Sirenelor, nr.67-69, sector 5, cod 050855, Bucureşti, OP 5, CP 83
            Tel: (021) 410.74.43 /120, fax: (021)410.03.48

Director ştiinţific al revistei: prof. univ. drPavel Năstase

Director editorial, dr. Corneliu Cârlan: tel. 0729.155.223

Redactor şef, Cristiana Rus: tel.0742.187.640

Secretar de redacţie: Cristina Radu
            e-mail:  revista@cafr.ro
            web: http://revista.cafr.ro

Editor:
Camera Auditorilor Financiari din România
            Str. Sirenelor, nr.67-69, sector 5, cod 050855, Bucureşti, OP 5, CP 83
            Tel: (021) 410.74.43 /103, fax: (021)410.03.48

            e-mail: cafr@cafr.ro

 

Link website extern: http://revista.cafr.ro

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole