Afişare conţinut web Afişare conţinut web

 

 

Paşii pentru a contracta un abonament în format tipărit sau electronic la revista Audit Financiar  sunt:

1) se va vira în contul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR),

RO09RNCB 0069 0076 6442 0001, deschis la BCR Sucursala Libertăţii, Bucureşti,  suma aferentă abonamentului/abonamentelor solicitat(e):

În format tipărit:

  • 1 abonament anual (12 luni) – 210 lei;
  • 1 abonament semestrial  (6 luni) – 105 lei;
  • 1 abonament trimestrial ( 3 luni)  – 52,50 lei.

În format electronic:

  • 1 abonament anual (12 luni) – 96 lei;
  • 1 abonament semestrial  (6 luni) – 48 lei;
  • 1 abonament trimestrial ( 3 luni)  – 24 lei

2)  se vor transmite la redacţie informaţiile necesare trimiterii abonamentului, conform talonului de mai jos. Dacă doriţi factură, aceasta vă va fi expediată prin poştă.

 

Numele şi prenumele

 

Nume firmă (dacă e cazul)

 

Adresa poştală sau de e-mail (după caz)

 

Telefon

 

Număr abonamente

 

Perioadă abonament

Ex: ianuarie-septembrie 2011, 9 luni

 

Dovada plăţii (copie după O.P., extras de cont ş.a.)