Obiective Obiective

 

Obiectivul principal al revistei este de a sprijini eforturile Camerei Auditorilor Financiari din România  îndreptate spre ridicarea calităţii membrilor săi la nivelul standardelor internaţionale şi al normelor europene în domeniu, pentru afirmarea prestigiului acestei profesii în ţară şi pe plan internaţional.

Deopotrivă, revista se doreşte a reprezenta un suport de stimulare şi afirmare a  cercetării ştiinţifice şi academice din domeniul auditului financiar, în care evaluarea  situaţiilor financiare ale entităţilor economice are un rol esenţial în promovarea unor decizii de investiţii, financiare şi comerciale.

În acest sens, revista „Audit Financiar" este deschisă dialogului de idei şi opinii la nivel naţional şi internaţional, facilitării circulaţiei rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a schimbului de informaţii între universităţi, în mediul academic şi în cel al practicii profesionale.

Arii tematice Arii tematice

 

Articolele, studiile teoretice şi practice, comentariile şi informaţiile se încadrează în următoarele arii tematice:

  • Audit financiar extern şi intern. Standarde profesionale şi etice. Asigurarea calităţii, independenţei şi transparenţei profesiei. Auditul sistemelor informaţionale. Directive europene în materie;
  • Evoluţii interne şi internaţionale în organizarea şi managementul profesiei de auditor financiar;
  • Contabilitate şi informatică de gestiune. Standarde de raportare financiară. Directive europene;
  • Finanţe. Analiză financiară. Raportul fiscalitate/contabilitate/audit;
  • Legislaţie financiară, contabilă şi de audit;
  • Activitatea organismului profesional – Camera Auditorilor Financiari din România – în sprijinul membrilor şi al auditorilor stagiari.

Revista „Audit Financiar" are pagină web proprie  (www.revista.cafr.ro)