Domenii abordate Domenii abordate

 • Mecanizare
 • Pedologie
 • Agrochimie
 • Imbunătăţiri funciare
 • Cultura plantelor de câmp:
      - Ameliorare
      - Agrofitotehnie
      - Irigaţii
      - Protecţia plantelor
 • Horti-Viticultură:
      - Legumicultură
      - Pomicultură
      - Viticultură
      - Floricultură
      - Arhitectură peisageră
      - Tehnologia produselor horticole
      - Entomologie
 • Oenologie
 • Zootehnie
 • Medicină veterinară
 • Valorificarea produselor agricole
 • Economie agrară
 • Integrarea cercetării şi a învăţământului agronomic superior cu producţia

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre revistă Despre revistă

Înfiinţată la data de 2 decembrie 1967 la Iaşi, revista şi-a început activitatea în anul 1968, în cadrul Staţiunii de Cercetări Agricole Podu-Iloaiei, jud Iaşi, în colaborare cu staţiunile de cercetări agricole din Moldova şi cu Institutul Agronomic Iaşi (în prezent, U.S.A.M.V. Iaşi).

Din anul 2006, revista se editează sub egida Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, funcţionând în cadrul editurii cu acelaşi nume.

De-a lungul activităţii sale, revista a urmărit cuprinderea multitudinii de aspecte privind cercetarea agricolă şi implementarea rezultatelor ştiinţifice în practica agricolă.

Revista Cercetări Agronomice în Moldova publică studii şi cercetări ştiinţifice originale, teoretice, experimentale şi tehnice din activitatea de cercetare ştiinţifică a statiunilor de cercetare şi a învăţământului agronomic superior.

Publicatia are caracter trimestrial, este redactată în limba engleză şi are ca scop difuzarea în ţară şi peste hotare a rezultatelor cercetării ştiinţifice agricole din România şi din străinătate.

Revista este indexata în mai multe baze de date:

 • CAB International - o organizaţie pentru dezvoltarea pe baze ştiinţifice şi informare în domeniul agricol;

 • SCIRUS - cea mai complexa bază de date de cercetare ştiinţifică, dezvoltată de Elsevier Science;

 • GENAMICS Journal Seek - cea mai completă bază de date, care indexează reviste ştiinţifice (revista este indexată cu numele Agronomical Research in Moldavia);

 • DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) - acest directoriu acoperă reviste ştiinţifice, controlate din punctul de vedere al calităţii;

 • AGRIS - o bază publică de date, care conţine un număr mare de arhive, structurate bibliografic, despre ştiinţa şi tecnologia agrară;

 • INDEX COPERNICUS (IC) - o bază de date mondială on-line, care cuprinde informaţii puse la dispoziţie de utilizatori şi include profile ştiinţifice, precum şi proiecte, instituţii şi publicaţii ştiinţifice.

Contact Contact

Prof. Marian COSTICĂ - Redactor

Revista Cercetări Agronomice în Moldova - USAMV Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Iaşi, România
telefon: +40 232 407471
fax: +40 232 260650
e-mail: cercet_agromold@yahoo.com sau cercet_agromold@uaiasi.ro
www.uaiasi.ro/CERCET_AGROMOLD/

Journal Browser Journal Browser

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole