Rezumat Rezumat

Theological Dialogue is the magazine of "St. Joseph" Theological Romano-Catholic Institute from Iasi. In 1998 was started the magazine Theological Dialogue. The magazine has the objective of forming a sincerely and open dialogue with several cultural and religious institutions from Romania and abroad and promoting theological and philosophical culture. Also, the magazine tries to offer an answer from Christian faith perspective to the problems and the crises the Romanian society passes through. Thereby, in magazine's pages, were invited to write personalities from Romano-Catholic, Orthodox and Protestant Churches, professors from Romano-Catholic and Orthodox Theological Faculty, from state and private Universities, from Romania or from abroad. Until now, Theological Dialogue is a very appreciated magazine through culture and theological mediums, thanks to the theme approached, the high quality of the articles and the personalities that wrote in it.

***

„Dialog teologic" este revista Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif" din Iaşi. Din 1998 a fost înfiinţată revista „Dialog teologic" ce-şi propune un dialog sincer şi deschis, pe baze ştiinţifice, cu diferite instituţii culturale şi religioase din ţară şi străinătate, în vederea promovării culturii teologice şi filozofice, precum şi a oferirii unui răspuns, din perspectiva credinţei creştine, la problemele şi crizele prin care trece astăzi societatea românească. Astfel, în paginile revistei, au fost invitate să scrie diferite personalităţi din cadrul Bisericilor Romano-Catolice, Ortodoxe şi protestante, profesori de la Facultăţile de teologie romano-catolică şi ortodoxă, de la Universităţile statale sau private, din România sau străinătate. Până în prezent, revista „Dialog teologic" se bucură de o largă apreciere în mediile culturale şi teologice, datorită tematicii abordate, calităţii articolelor şi a personalităţilor care scriu.

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

http://www.dialogteologic.ro

Contact Contact

EDITORIAL OFFICE
INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
© Editura SAPIENTIA
Str. Văscăuţeanu, nr. 6
RO – 700462 – IAŞI
Tel.: 0040 232 225228
Fax: 0040 232 211476
www.dialogteologic.ro
e-mail: slupu@itrc.ro

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole