Rezumat Rezumat

 

Irregular F este o revistă online cu acces liber care publică articole şi studii din toate domeniile şi tradiţiile filosofice. Suntem, de asemenea, deschişi să găzduim cercetări de calitate cu un substrat teoretic semnificativ din cadrul mai vast al ştiinţelor socio-umane şi al literaturii. Încurajăm şi publicăm cu prioritate lucrări abordând domenii şi teme inedite, de pionierat sau puţin tratate în literatura de specialitate, dar care respectă riguros normele şi standardele cercetării academice. Revista Irregular F îşi propune să promoveze dialogul interdisciplinar şi munca tinerilor cercetători, dar este deschisă fără rezerve oricărei contribuţii valoroase din domeniile menţionate .

Irregular F este listată în ulrichsweb.com(TM) – The Global Source for Periodicals (since 2007 Ulrich's becomes a part of Serials Solutions in the ProQuest family).Aici

Irregular F are numere indexate în Fabula (nr.7/ Vol II/2011)

 

 

Irregular F is an open access online journal that publishes work from all areas and traditions of philosophy. High-quality theoretical research in social sciences and humanities may also be accepted. The journal focuses on research addressing novel or scarcely treated subject matter, remaining nevertheless faithful to the norms and standards of academic research. Irregular F promotes dialogues between various disciplines and the work of young researchers, but any valuable contribution from the aforementioned fields of study is welcome.

Irregular F is listed in ulrichsweb.com(TM) – The Global Source for Periodicals (since 2007 Ulrich's becomes a part of Serials Solutions in the ProQuest family).Click here

Irregular F is indexed in Fabula (nr.7/ vol.II/ 2011)

 

 

Irregular F est une revue en libre accès qui publie des articles de toutes les branches et traditions philosophiques. Elle est ouverte aussi aux recherches théoriques de qualité appartenant aux sciences humaines et sociales. La revue encourage notamment l'étude des domaines et sujets inédits ou moins courants dans la littérature, tout en respectant les normes et standards de la recherche académique. Irregular F promeut le dialogue interdisciplinaire et les travaux des jeunes chercheurs, mais toute contribution de grande qualité dans les domaines mentionnés est la bienvenue.

Irregular F est listée en ulrichsweb.com(TM) – The Global Source for Periodicals (since 2007 Ulrich's becomes a part of Serials Solutions in the ProQuest family).Irregular F

Irregular F est indexée en Fabula.Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole