Rezumat Rezumat

 

   Volumul de Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie este o publicaţie de specialitate, cu o veche tradiţie, în care sunt incluse articole ştiinţifice editate pe baza unor studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică efectuate în domenii de bază pentru agricultură. Actualul volum îşi are originea în Analele Institutului Agronomic din Iaşi, editat începând cu anul 1957, sub egida Editurii Agro-Silvice şi intitulat „Anuarul lucrărilor ştiinţifice".

   Publicaţia actuală, denumită Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie apare începând cu anul 1968 iar din 1997 se trece la editarea actualului format pe baza căruia volumul primeşte, conform reglemetărilor internaţionale, un nou ISSN. Rolul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională este unul major deoarece facilitează publicarea unor date şi informaţii din toate domeniile specifice managementului creşterii animalelor şi a dezvoltării rurale.

   Importanţa volumului este deosebită graţie conţinutului ştiinţific al lucrărilor acceptate la publicare. Din punct de vedere al standardelor de calitate revista a avut o evoluţie ascendentă fiind astfel în deplin consens cu tendinţa conturată în editarea materialelor ştiinţifice la nivel european şi mondial.

   Rolul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională este unul major deoarece în lucrările publicate sunt incluse date şi informaţii din toate domeniile specifice managementului creşterii animalelor şi dezvoltării rurale.

   Revista intitulată Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie, prin specificitate şi valoarea lucrărilor publicate se bucură de largă apreciere din partea specialiştilor, fiecare volum apărut fiind solicitat de instituţii şi staţiuni de cercetare, de universităţi şi alte entităţi academice, de către Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi subunităţile sale din teritoriu, de firme şi companii care desfăşoară activitate de bază sau conexă în domeniul agricol. De asemenea, revista este difuzată la biblioteci prestigioase din ţară şi străinătate, iar în urma evaluării naţionale a fost cotată CNCSIS cu B+, iar după evaluare internaţională a fost inclusă în bazele de date: CAB I DATABASE, COPERNICUS DATABASE, SCIRIUS DATABASE, GENAMICS JOURNAL SEEK DATABASE, DOAJ DATABASE, AGRIS DATABASE

Sumarul ultimului numar Sumarul ultimului numar

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Site Site

         Pagina web a Revistei: www.uaiasi.ro/revista_zoo/

Contact Contact

 

Prof. Dr. Pascal Constantin
Facultatea de Zootehnie - USAMV Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România
telefon: +40 232 407593
fax: +40 232 267504
e-mail: pascalc@uaiasi.ro sau pascalc61@yahoo.com

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole