Rezumat Rezumat

Despre ...

Áldor Csaba BALÁZS The Coţofeni Site from Șincai–Cetatea Păgânilor (Mureş County). The 1996–1997 Campaigns Situl Coţofeni de la Şincai-Cetatea Păgânilor,jud. Mureş. Campaniile din 1996–1997 Laura DIETRICH „Du bist, was du ißt“. Zu den Kochsitten der Wietenberg- und der Noua-Kultur Oliver DIETRICH Eine Knochenpfeife der Noua-Kultur aus Rotbav-La Pârâuţ? [Un fluier din os din cultura Noua de la Rotbav-La Pârâuţ?] Botond REZI The Bronze Hoard from Sâmbriaş (Mureş County) [Depozitul de bronzuri de la Sâmbriaş, jud. Mureş] Sándor BERECKI Two La Tène Bronze Discs from Târgu Mureş, Transylvania [Două discuri din a doua epocă a fierului de la Târgu Mureş, Transilvania] Szilamér Péter PÁNCZÉL Domina and Dominus from Cristeşti (Mureş County) [Domina şi Dominus de la Cristeşti, jud. Mureş] Nicoleta MAN - Daniel CIOATĂ - Coralia CRIȘAN A New Brick Kiln Discovered in the Roman Settlement from Cristești [Un nou cuptor de ars cărămizi descoperit în aşezarea romană de la Cristeşti] Nicoleta MAN Art and Religions on the Eastern Part of Dacia (With Special Regard to the Upper Mureş Area) [Artă şi religie în estul Daciei, cu specială privire la zona Mureşului superior] Gregor DÖHNER - Manuel FIEDLER - Constanze HÖPKEN - Christoph MERZENICH - Szilamér Péter PÁNCZÉL - Veit STÜRMER - Zsolt VASÁROS Forschungen im Kastell von Porolissum. Bericht zur Kampagne 2009 [Cercetări în castrul de la Porolissum, campania din 2009] Lóránt VASS Women in a Man's World? Female Related Artefacts from the Camps of Dacia [Femeile în lumea bărbaţilor? Artefacte feminine din castrele din Dacia] István FÁBIÁN Some Considerations Concerning the Weapons during the Great Migrations in the North Danubian Area (4th-7th Centuries AD) [Consideraţii privind arele din perioada migraţiilor la nord de Dunăre în secolele 4-7 d. Hr.] Keve LÁSZLÓ The Early Medieval Pottery from Sângeorgiu de Mureș-Roman Catholic Cemetery (Mureş County) [Ceramica medievală timpurie de la Sângeorgiu de Mureş-Cimitirul romano catolic, jud. Mureş] Zalán GYŐRFI - Szilárd Sándor GÁL Archaeological Data Regarding the Medieval History of the Unitarian Church in Adămuş (Mureş County) [Date arheologice despre istoria medievală a bisericii unitariene de la Adămuş, jud. Mureş] Zoltán SOÓS - Szilárd Sándor GÁL Burials in the Târgu Mureș Franciscan Friary. A Fourteenth Century Burial with Diadem [Înmormântări în mănăstirea franciscană de la Târgu Mureş. Un mormânt cu diademă din secolul 14] Ünige BENCZE Late Medieval Graphite Ware in the Târgu Mureș Franciscan Friary and the Study of Imported Pottery in Transylvania [Ceramică medievală târzie cu grafit din mănăstirea franciscană de la Târgu Mureş şi studiul importurilor de ceramică în Transilvania] Beatrice CIUTĂ Archaeobotanical Analyses Carried on Macro-Remains from Târgu Mureș-Franciscan Friary. (2007 campaign) [Analiza arheobotanică a macro-resturilor din mănăstirea franciscană de la Târgu Mureş, campania 2007] BOOK REVIEW Bartosiewicz László-Gál Erika-Kováts István (Ed.), Csontvázak a szekrényből (Skeletons from the Cupboard), Budapest, 2009 (by Erzsébet BERENDI) Gáll Erwin-Gergely Balázs, Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10-13. századi történetéhez (The Birth of Cluj. Historical Data related to the city's history from the 10th to the 13th century), Kolozsvár, 2009 (by Keve LÁSZLÓ) Áldor Csaba BALÁZS The Coţofeni Site from Șincai–Cetatea Păgânilor (Mureş County). The 1996–1997 Campaigns Situl Coţofeni de la Şincai-Cetatea Păgânilor,jud. Mureş. Campaniile din 1996–1997 Laura DIETRICH „Du bist, was du ißt“. Zu den Kochsitten der Wietenberg- und der Noua-Kultur Oliver DIETRICH Eine Knochenpfeife der Noua-Kultur aus Rotbav-La Pârâuţ? [Un fluier din os din cultura Noua de la Rotbav-La Pârâuţ?] Botond REZI The Bronze Hoard from Sâmbriaş (Mureş County) [Depozitul de bronzuri de la Sâmbriaş, jud. Mureş] Sándor BERECKI Two La Tène Bronze Discs from Târgu Mureş, Transylvania [Două discuri din a doua epocă a fierului de la Târgu Mureş, Transilvania] Szilamér Péter PÁNCZÉL Domina and Dominus from Cristeşti (Mureş County) [Domina şi Dominus de la Cristeşti, jud. Mureş] Nicoleta MAN - Daniel CIOATĂ - Coralia CRIȘAN A New Brick Kiln Discovered in the Roman Settlement from Cristești [Un nou cuptor de ars cărămizi descoperit în aşezarea romană de la Cristeşti] Nicoleta MAN Art and Religions on the Eastern Part of Dacia (With Special Regard to the Upper Mureş Area) [Artă şi religie în estul Daciei, cu specială privire la zona Mureşului superior] Gregor DÖHNER - Manuel FIEDLER - Constanze HÖPKEN - Christoph MERZENICH - Szilamér Péter PÁNCZÉL - Veit STÜRMER - Zsolt VASÁROS Forschungen im Kastell von Porolissum. Bericht zur Kampagne 2009 [Cercetări în castrul de la Porolissum, campania din 2009] Lóránt VASS Women in a Man's World? Female Related Artefacts from the Camps of Dacia [Femeile în lumea bărbaţilor? Artefacte feminine din castrele din Dacia] István FÁBIÁN Some Considerations Concerning the Weapons during the Great Migrations in the North Danubian Area (4th-7th Centuries AD) [Consideraţii privind arele din perioada migraţiilor la nord de Dunăre în secolele 4-7 d. Hr.] Keve LÁSZLÓ The Early Medieval Pottery from Sângeorgiu de Mureș-Roman Catholic Cemetery (Mureş County) [Ceramica medievală timpurie de la Sângeorgiu de Mureş-Cimitirul romano catolic, jud. Mureş] Zalán GYŐRFI - Szilárd Sándor GÁL Archaeological Data Regarding the Medieval History of the Unitarian Church in Adămuş (Mureş County) [Date arheologice despre istoria medievală a bisericii unitariene de la Adămuş, jud. Mureş] Zoltán SOÓS - Szilárd Sándor GÁL Burials in the Târgu Mureș Franciscan Friary. A Fourteenth Century Burial with Diadem [Înmormântări în mănăstirea franciscană de la Târgu Mureş. Un mormânt cu diademă din secolul 14] Ünige BENCZE Late Medieval Graphite Ware in the Târgu Mureș Franciscan Friary and the Study of Imported Pottery in Transylvania [Ceramică medievală târzie cu grafit din mănăstirea franciscană de la Târgu Mureş şi studiul importurilor de ceramică în Transilvania] Beatrice CIUTĂ Archaeobotanical Analyses Carried on Macro-Remains from Târgu Mureș-Franciscan Friary. (2007 campaign) [Analiza arheobotanică a macro-resturilor din mănăstirea franciscană de la Târgu Mureş, campania 2007] BOOK REVIEW Bartosiewicz László-Gál Erika-Kováts István (Ed.), Csontvázak a szekrényből (Skeletons from the Cupboard), Budapest, 2009 (by Erzsébet BERENDI) Gáll Erwin-Gergely Balázs, Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10-13. századi történetéhez (The Birth of Cluj. Historical Data related to the city's history from the 10th to the 13th century), Kolozsvár, 2009 (by Keve LÁSZLÓ)

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Date contact ...

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole