Afişare conţinut web Afişare conţinut web

ISSN: 1018-0443

„Revista istorică", fondată de Nicolae Iorga în anul 1915, este o publicaţie a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga", Bucureşti, România.

Periodicitate: „Revista istorică" apare de trei ori pe an (fiecare tom reuneşte două numere: 1-2; 3-4; 5-6).

„Revista istorică" are calificativul B acordat de CNCS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice), România.

„Revista istorică" este indexată în EBSCO (Historical Abstracts), Index Copernicus şi International Medieval Bibliography.

„Revista istorică" publică studii de istorie medie, modernă şi contemporană, recenzii şi materiale privind viaţa ştiinţifică (prezentări ale colocviilor, conferinţelor şi sesiunilor ştiinţifice).

Sunt acceptate numai studii care nu au fost publicate anterior în alte reviste.

Materialele propuse pentru publicare sunt supuse procesului de peer-review.

 

Redactor şef: Şerban Papacostea

E-mail:  revistaistorica[at]hotmail.com,  revistaistorica[at]yahoo.com

Site: http://iini.ro/Revista%20Istorica.htm

Adresă:

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"
Revista istorică – Redacţia
Bd-ul Aviatorilor, nr. 1,
Bucureşti – 011851
România

http://iini.ro/index.htm