Afişare bibliotecă documente Afişare bibliotecă documente

Documente
Nu sunt documente in acest director.
Nume Mărime
Nu sunt documente in acest director.
Se afişează 0 rezultate.

Contact Contact

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 31, Sector 1, Bucuresti

Telefon: 021/3672499

Fax: 021/3672558

e-mail: contact@revistapadurilor.com

Despre Despre

Revistă tenico-științifică de profil silvic care apare fără întrerupere din anul 1886 an în care mari oameni ai țării noastre precum, I. Kalinderu, C.F Robescu și nu numai, au decis susținerea și promovarea celei ce va fi „Revista Pădurilor" – astăzi aflându-se printre cele mai vechi vechi reviste de profil.

Si pentru că nu exista text mai potrivit pentru a defini scopul acestei frumoase publicații, iata ce spune C.F Robescu în primul număr din Revista Pădurilor apărut la 1886:

SCOPUL REVISTEI

„Mult timp s`a contestat și la noi în România, importanța ce pot avea pădurile din punctul de vedere agricol, climateric și chiar din punctul de vedere al industriei națonale și comerciului în general.

Grație progresului realisat de câți-va ani, în tóte ramurile activităței nóstre naționale, și mai cu sémă grație sciinței care începe a patrunde în tóte stratele societaței, cestiunea pădurilor începe și dénsa a `și lua un loc în solicitudinea nóastră de tot ce atinge progresul economic al patriei. Protecțiunea pădurilor în contra devastărilor inconsciente, a făcut un pas înainte, cam slab, dară totuși se manifestă prin apărarea pădurilor de la munte. Sperăm că va veni rêndul și celor de la camp.

Pentru cultura rațională sau esploatațiunea sciințifică a pădurilor statului, caro trebue să serve de model particularilor, s`au făcut încercări laudabile prin respândirea sciinței silvice, sau prin instruirea agenților silvici în școli speciale.

Când cestiunea școlei silvice `și va lua o soluțiune definitivă, trecênd din starea de peregrinajiu în care se află, într`o stare normală, vom pune o temelie solidă chiar întregului serviciu silvic.

Pe atari baze culte, se va putea desvolta cu înlesnire administrațiunea silvică. Fructele ce ne va da, vor proba că o bună gospodărire silvică, instituită chiar cu sacrificii bănești la început, nu va întârdia a aproba chiar mai sceptici, că era indispensabile.

Pentru desvoltarea acestor factori ai prosperităței pădurilor nóstre, pentru răspândirea ideilor practice de cultură a pădurilor a fost creată revista pădurilor.

Vom fi fericiți dacă o mică parte a scopului ce ne am propus, împreună cu colaboratorii acestei reviste, va fi atinsă; însă pentru aceasta, concursul celor ce se intereséza de acest avut național, ne este indispensabil"

C.F Robescu

Afişare bibliotecă documente Afişare bibliotecă documente

Documente
Nu sunt documente in acest director.
Nume Mărime
Nu sunt documente in acest director.
Se afişează 0 rezultate.

Afişare bibliotecă documente Afişare bibliotecă documente

Documente
Nu sunt documente in acest director.
Nume Mărime
Nu sunt documente in acest director.
Se afişează 0 rezultate.

Rezumat Rezumat

Despre ...

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole