TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN RELAŢIA CETĂŢEAN – CONSULAT. - null TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN RELAŢIA CETĂŢEAN – CONSULAT. - null

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN RELAŢIA CETĂŢEAN – CONSULAT

În planul serviciilor publice asigurate de oficiile consulare, interfaţa cu cetăţeanul ocupă un loc central în activitatea acestor oficii. Prin prisma evoluţiei tehnice, mijloacele de informare ale cetăţeanului au evoluat şi ele, astfel încât contactarea autorităţilor pentru obţinerea de informaţii începe să fie înlocuită cu autoinformarea. Propunerea unei soluții de guvernare electronică implementată la nivelul unui oficiu consular trebuie să ia în consideraţie o serie de aspecte, printre care punct unic de contact pentru servicii electronice; îndrumarea pe mediile clasice către punctul unic de contact; creşterea încrederii cetăţeanului în serviciile oferite pe cale electronică.

Totodată, în activitatea consulară managementul informaţiei şi al documentelor are un rol determinant, întrucât informaţia este un element fundamental în realizarea procedurilor specifice consulare. Este evident că tratarea ei într-o manieră unitară, consistentă şi coerentă este o cerinţă absolut necesară creşterii calităţii, atât a actului managerial, cât şi a sistemului în ansamblu, iar aplicarea noilor tehnologii în procedurile asociate activităţii consulare reprezintă o necesitate.
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC) ÎN RELAŢIA CETĂŢEAN – CONSULAT.

Revista Română de Informatică şi Automatică

ISSN  1220-1758 | eISSN  1841 - 4303

Autori:
Cristinel Petrescu [1]
[1] Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Rezumat

În planul serviciilor publice asigurate de oficiile consulare, interfaţa cu cetăţeanul ocupă un loc central în activitatea acestor oficii. Prin prisma evoluţiei tehnice, mijloacele de informare ale cetăţeanului au evoluat şi ele, astfel încât contactarea autorităţilor pentru obţinerea de informaţii începe să fie înlocuită cu autoinformarea. Propunerea unei soluții de guvernare electronică implementată la nivelul unui oficiu consular trebuie să ia în consideraţie o serie de aspecte, printre care punct unic de contact pentru servicii electronice; îndrumarea pe mediile clasice către punctul unic de contact; creşterea încrederii cetăţeanului în serviciile oferite pe cale electronică.

Totodată, în activitatea consulară managementul informaţiei şi al documentelor are un rol determinant, întrucât informaţia este un element fundamental în realizarea procedurilor specifice consulare. Este evident că tratarea ei într-o manieră unitară, consistentă şi coerentă este o cerinţă absolut necesară creşterii calităţii, atât a actului managerial, cât şi a sistemului în ansamblu, iar aplicarea noilor tehnologii în procedurile asociate activităţii consulare reprezintă o necesitate.
Cuvinte cheie:
comunicarea informaţională, consulat, TIC, guvernare electronică, fluxuri de informaţii

Bibliografie

Info-chioşc: prima punere în practică a conceptului de e-government - BANCIU, D. - , PC World , 2002Evaluarea articolului: