Rezumat Rezumat

 

COLEGIUL  DE  REDACŢIE:

Dr. Ilie BĂDESCU (director al Institutului de Sociologie al Academiei Române; director al Centrului de Geopolitică al Universităţii Bucureşti); Dr. Franz-Lothar ALTMANN (profesor asociat Universitatea din Bucureşti, Departamentul UNESCO); Dr. Dan BANCIU (cerc. şt. gradul I – Institutul de Sociologie);   Dr. Camelia BECIU (profesor la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative); Dr. Ştefan BUZĂRNESCU (profesor – Universitatea de Vest din Timişoara); Dr. Michael M. CERNEA (profesor – George Washington University, Senior Adviser – The World Bank, membru corespondent al Academiei Române); Dr. Emilian DOBRESCU (secretar ştiinţific al Secţiei de Economie, Ştiinţe Juridice şi Sociologie a Academiei Române); Dr. Ioan DRĂGAN (profesor – Universitatea din Bucureşti); Dr. Christian GIORDANO (profesor – Universitatea Fribourg, Elveţia); Ion GLODEANU (secretar ştiinţific al Institutului de Sociologie); Dr. Erich GOODE (profesor univ. emerit – Universitatea de Stat din New York, Stony Brook); Dr. Martin HAUSER (director al Departamentului UNESCO, Profesor Catedra de Studii Inter-culturale şi Schimburi Inter-religioase); Dr. Oscar HOFFMAN (cerc. şt. gradul I – Institutul de Sociologie); Dr. Petru ILUŢ (profesor – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca); Dr. Michel MAFFESOLI (profesor – Universitatea Paris V); Dr. Ioana PETRE (cerc. şt. gradul II – Institutul de Sociologie); Dr. Vasile ŞOIMARU (Profesor la Catedra de Sociologie a Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova); Dr. Ivan TCHALAKOV (preşedinte al Asociaţiei Sociologilor din Bulgaria),  Dr. Katherine VERDERY (profesor univ. dr. docent – City University of New York).

 

Redactor-şef: dr. Sorin M. RĂDULESCU;

Redactor: Simona-Grazia Dima;

Culegere şi tehnoredactare: Cristiana GHIŢĂ

 

În atenţia colaboratorilor noştri:

 

Vă rugăm să aveţi în vedere ca articolele şi studiile trimise redacţiei noastre să fie de aprox. 15–20 pagini (cca. 3 000 semne/pag.).

La rândul lor, recenziile sau notele ştiinţifice nu trebuie să depăşească 5 pagini.

Primim numai texte procesate în format electronic, inclusive prin e-mail: revista@insoc.ro; insoc@insoc.ro.

De asemenea, vă rugăm să însoţiţi articolul dvs. de un rezumat (maxim 1/2  pagină), în limba română / engleză.

Şi o scurtă prezentare a autorului (titluri ştiinţifice, instituţia de apartenenţă, domenii de interesprofesional, adresa de contact / e-mail).

 

Menţionăm că întreaga responsabilitate pentru originalitatea şi afirmaţiile enunţate în cuprinsul articolului revine, în întregime, autorului.

„Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XXIII, nr. 1–2, p. ……, Bucureşti, 2012 „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, anul XXIII, nr. 1–2, p. ……, Bucureşti, 2012

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

 

ISTORICUL

„Revistei Române de Sociologie”

 

            De la apariţie în anul 1972, revista s-a numit „Viitorul social”.

            A apărut trimestrial (4 numere pe an), până în anul 1981, când şi-a schimbat periodicitatea (apărând câte   6 numere duble pe an).

            În 1990 revista şi-a schimbat titulatura devenind „Sociologie românească” şi periodicitatea (apărând 3 numere duble pe an: 1-2, 3-4, 5-6).

            În vreme ce acest tip de periodicitate a rămas neschimbat până în prezent, numele revistei a suferit o nouă modificare, începând cu  nr. 3-4/1996, devenind „Revista Română de Sociologie”.

Contact Contact

 

Revista se poate procura contracost de la:

 

EDITURA  ACADEMIEI   ROMÂNE,  Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, , tel.: 4021– 318 8146, 4021 – 318 8106; fax.: 4021– 318 2444,  E-mail: edacad@ear.ro

 

ORION  PRESS  IMPEX  2000 S.R.L.,, P.O. Box 77– 19, Bucureşti 5 -România; Tel./Fax: 4021-610 6765; 4021 – 210 6787  Tel.:0311 044 668; E-mail: office@orionpress.ro

 

S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.,Piaţa presei Libere, nr. 1, Corp B, Etaj 3, Cam. 301–302, sector 1, Bucureşti, Tel.: 4021 314 63 39, fax: 4021 314 63 39, E-mail: abonamente”manpres.ro, office „manpres.ro, www.manpres.ro

 

 

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First