SCOP ŞI OBIECTIVE STUDIA MUSICA

Scopul pe care şi-l propune revista este acela de a oferi muzicologilor din ţară şi din străinătate posibilitatea de a-şi publica studiile într-un cadru de specialitate organizat şi de înaltă ţinută profesională, în limbi de largă circulaţie internaţională, şi de a alinia publicaţiile muzicologice autohtone la nivel european, şi internaţional.

Tocmai pentru a putea satisface cerinţele unui nivel european, publicăm studii doar în limbi de largă circulaţie internaţională, şi anume: engleză, germană, franceză.

Când citaţi revista, vă rugăm să folosiţi abreviaţia: Studia UBB Musica

 

Primirea articolelor, informatii referitoare la copyright

Acceptare
Articolele se vor trimite doar în format electronic, la adresa: gabriela.coca.66@gmail.com
respectand termenul de predare anunţat şi formatul revistei [INSTRUCTIONS TO AUTHORS].

În măsura în care sunteţi interesat, vă acceptăm cu plăcere colaborarea editându-vă studiile într-un format elegant şi de calitate. Având în vedere că promovăm revista şi în străinătate, limbile de publicaţie sunt: engleză, franceză şi germană, cu corectura textului gata făcută, şi cu menţionarea numelui traducătorului. Acceptăm studii cu orice tematică muzicală. Autorii sunt responsabili pentru traducerea inteligibilă a manuscriselor în limbile engleză britanică sau americană, germană sau franceză, şi pentru acurateţea ştiinţifică.

Autorii vor fi anunţati cu privire la acceptarea sau respingerea lucrărilor şi despre sugestiile făcute de către referenţi. Toate articolele sunt analizate independent de cel puţin doi referenţi, dar autorii sunt în întregime responsabili pentru conţinutul lucrărilor lor. Toate lucrările publicate vor deveni proprietatea revistei.

Aparitii
Revista apare semestrial, în lunile iunie şi decembrie.

Sumarul fascicolelor publicate (2008-2011) şi rezumatul articolelor publicate în ultimii 4 ani (2008-2011) sunt traduse în limba română la adresa: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva.php şi engleză sau alte limbi de circulaţie internaţională la adresa: http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/arhiva_en.php.

Aici găsiţi rezumatul fiecărui număr Studia Universitatis Babeş-Bolyai Musica apărut (cuprins, rezumat, cuvinte cheie). Articolele pot fi achizitionate şi online, prin intermediul Central and Eastern European Online Library Germany (C.E.E.O.L.): http://www.ceeol.com

Depunerea articolelor pentru Studia UBB Musica este programată după cum urmează:

- pentru nr. 1 termenul de primire al studiile este 15 martie.
- pentru  nr. 2 primim studiile până în data de 15 septembrie.

Informații referitoare la copyright
"Transferul drepturilor de autor"
Atunci când articolul este acceptat pentru publicare, eu, ca autor și reprezentant al coautorilor, prin prezenta îmi exprim acordul ca toate drepturile, inclusiv cele legate de formatul și transmiterea electronică, în conformitate cu legile drepturilor de autor, să fie transferate catre Studia Universitatis Babeș-Bolyai Musica, excepție făcând cele pe care autorul le păstrează în mod special, și anume: dreptul de a face copii suplimentare  întregului articol publicat sau unei părți din acesta pentru predarea la clasă; dreptul de a refolosi în întregime sau o parte din acest material într-o recenzie sau într-un manual al cărui autor sunt; dreptul de a face copii ale lucrărilor publicate pentru distribuţia internă în cadrul instituţiei în care sunt angajat.