Afişare bibliotecă documente Afişare bibliotecă documente

Dosare
Se afişează 4 rezultate.
Documente
Nu sunt documente in acest director.
Nume Mărime
Nu sunt documente in acest director.
Se afişează 0 rezultate.

 

Informații pentru autori


Lucrările redactate fie în limba engleză, fie în limba franceză vor fi trimise ca attachment la următoarea adresă de e-mail: wordandtext2011 (at) gmail.com şi vor conţine ca titlu de document numele de familie al autorului.doc (popescu.doc)
Toate manuscrisele trebuie să conţină minim 8 pagini şi maxim 14-15 pagini.
Vă rugăm să utilizaţi Microsoft Word for Windows pentru documentul dumneavoastră. Formatul documentului este A4, toate marginile având 3 cm (sus, jos, stânga, dreapta).
Textul (Times New Roman (TNR), scris integral la un rând) va include următoarele părţi:
Titlul TNR 18 Bold, Centrat, un spatiu după
Numele şi prenumele autorului (autorilor) TNR 14 Normal Centrat, un spatiu după Cuvântul Abstract (pentru articolele în limba engleză)/ Resumé: (pentru articolele în limba franceză) TNR 14 Bold, un spatiu după (prin spaţiu se înţelege Enter)
Conţinutul rezumatului (100 -150 cuvinte) va fi redactat cu TNR 11 Normal, un spatiu după.
Cuvântul Keywords (pentru articolele în limba engleză)/ Mots-clé: (pentru articolele în limba franceză) (TNR 11 Bold), aliniat la stânga, urmat de 3 - 5 cuvinte cheie (TNR 11 Italics), fără punct după cuvintele cheie, două spaţii după.
Subtitlurile articolului - TNR 14 Bold, un spatiu după
(Vă rugăm să nu numerotaţi subtitlurile, deoarece aceasta nu este o lucrare amplă. Diferenţierea acestora se poate uşor observa din corpul de literă diferit care se va utiliza)
Textul propriu-zis - TNR 12 Normal, aliniat stânga-dreapta. Paragrafele încep la 1 cm de marginea din stânga.
Pentru articolele redactate in limba engleza se va folosi scrierea britanică.
Citatele se scriu cu ghilimele duble (în limba engleză "quotation", iar în limba română „citat" şi franceză citat). Citatul în citat se va transcrie cu ghilimele drepte ("with a whole theory of "I ams" [[...]).
Pentru citatele incomplete, inseraţi [...] pentru a evidenţia faptul că aţi omis o parte a respectivului citat.
Pentru citate mai lungi de 3 rânduri, indentaţi la 2 cm, nu folosiţi ghilimele, iar citatul scrieţi-l cu TNR 10 Normal. Nu se acceptă citate din critică extrem de lungi (excedând 6 rânduri), fără permisiunea scrisă a autorului (editurii) citat(e).
Referinţele bibliografice trebuie menţionate în interiorul textului (Zaborowski, 2010, 25). Dacă autorul citat are două lucrări publicate în acelaşi an, menţionaţi (Derrida, 1999 a, 67), (Derrida, 1999 b, 56).
In cazul în care numele autorului citat este menţionat în textul care însoţeşte citatul, atunci între paranteze se va trece doar anul şi pagina:
Derrida took the case of the one who can live autonomously, free from the one who gave him his name in which "what returns" (1995, 13)
In cazul în care apar menţionate în text, atât numele autorului, cât şi numele studiului citat, între paranteze, se va trece doar pagina:
as Derrida was saying in "Pas", "in advance in(to) the pas-de-nom." (98)
Atunci când limba în care a fost redactat(ă) cartea/ articolul este alta decât aceea pe care o folosiţi şi traducerea vă aparţine, vă rugăm menţionaţi acest lucru: (Manolescu, 2000, 56, my translation)
Atunci când propoziţia citată se termină cu punct, acesta intră în citat (înainte de ghilimele). Aceasta înseamnă că aţi citat o propoziţie completă, iar punctul final este parte din propoziţia citată. Dacă nu citaţi o propoziţie completă, atunci punctul va apărea după ce aţi încheiat paranteza rotundă, cu referinţa bibliografică.
Puteţi utiliza şi note explicative la subsolul paginii (aceste note explicative nu sunt referinţe bibliografice, ci explicaţii necesare înţelegerii unor concepte, noţiuni, etc. din textul de bază). Pentru aceste note de subsol puteţi folosi TNR Normal 10 aliniat stânga-dreapta)
Puteţi folosi italic doar pentru cuvintele în limbi străine păstrate ca atare, pentru diverse concepte, noţiuni pe care le subliniaţi, pentru exemple (în cazul articolelor de lingvistică), pentru titlurile cărţilor şi ale revistelor.
Tabelele se numerotează consecutiv. Titlurile tabelelor trebuie plasate înaintea tabelului (TNR 10 Bold); conţinutul tabelului - TNR 10 Normal
Ilustraţiile trebuie plasate cât mai aproape de locul din text unde sunt menţionate. Acestea se
numerotează consecutiv (de exemplu Fig.1, Fig. 2...) Bold, Centrat (TNR 10 normal). Titlul şi numărul figurii se scriu sub aceasta. Vă rugăm nu utilizaţi figuri color, deoarece pagina va fi redactată alb şi negru. Pentru ilustraţii, vă rugăm să consultaţi legea dreptului de autor sau să prezentaţi acordul autorului de a reproduce fotografii, ilustraţii aparţinându-i acestuia.
Atunci când există un corpus de texte, acesta trebuie menţionat separat înaintea bibliografiei articolului, în ordine alfabetică (TNR 11 Normal) cu titlul Documentation Sources- (TNR 14 Bold, un spatiu după)
Autorii articolului trebuie să aibă în vedere următoarele situaţii posibile:
--- dacă sunt extrase din corpusuri publicate (româneşti sau străine), ele intra direct la bibliografie (References), pentru ca sunt studii publicate deja cu ISBN;
--- dacă sunt extrase din ziare/ reviste/ emisiuni TV/ radio/ transcrieri de pe diverse site-uri (de ex. www.cdep.ro pentru limbajul parlamentar), pot intra la Documentation Sources;
--- dacă sunt chestionare, textul chestionarului se introduce la Annex, iar titlul chestionarului la Documentation Sources
--- daca sunt texte înregistrate şi transcrise de autor, acestea se includ tot in Annex, cu tot cu sistemul de transcriere adoptat (daca sistemul este publicat, se menţionează doar la referinţe bibliografice)
Cuvântul References (pentru articolele în limba engleză)/ Bibliographie (pentru articolele în limba franceză) - TNR 14 Bold, aliniat la stânga, un spatiu după
Conţinutul bibliografiei critice (TNR 11 Normal aliniat stânga-dreapta) se redactează în ordine alfabetică şi se numerotează automat la 1 cm distanţă de marginea din stânga. După ultimul titlu, două spaţii după.
Articolele care nu respectă normele de bază de a alcătui o bibliografie în mod ştiinţific şi care conţin exclusiv opere critice care nu au fost publicate recent vor fi respinse.
Titlurile cărţilor vor fi italizate, iar titlurile articolelor se vor trece între ghilimele duble (ambele sus în limba engleză, şi respectiv jos şi sus, în limba română şi limba franceză).
Pentru articolele publicate, la final se face menţiunea Print sau Online.
Titlurile cărţilor (articolelor) se vor reda în limba în care au fost redactate. Nu traduceţi titlurile în limba engleză sau franceză. Nu traduceţi editurile. Singura traducere recomandată pentru
cărţile româneşti este Bucharest, respectiv Bucarest (localitatea unde s-a publicat cartea/ articolul). După fiecare titlu din Bibliografie vă rugăm să puneţi punct.
Atunci când un autor are mai multe titluri în Bilbliografie, acestea se listează în ordinea apariţiei. Acolo unde este vorba de mai multe lucrări publicate în acelaşi an, acestea se diferenţiază 1999 a, 1999 b, 1999 c, ordinea acestora fiind ordinea alfabetica a titlului cărţii (studiului/ articolului)
1. Derrida, Jacques. On the Name. Thomas Dutoit (ed.). Stanford: Stanford University Press. 1995 a.
2. Derrida, "Passions: An Oblique Offering". In On the Name. Thomas Dutoit (ed.). Stanford: Stanford University Press, 1995 b. 3-34.
3. Derrida, Jacques. Points. Elizabeth Weber (ed.). Peggy Kamuf and others (trans.). Stanford: Stanford University Press, 1995 c.
Zaborowski, Robert. "From Thumos to Emotion and Feeling. Some Observations on the Passivity and Activity of Affectivity". In History & Philosophy of Psychology, vol. 12, 1(2010). 1-25. Print.
Kluback, William, Finkenthal, Michael. The Temptations of Emil Cioran. New York: Peter Lang, 1997.
Blanchot, Maurice. Death Sentence. Lydia Davis (trans.). Barrytown, New York: Station Hill Press, 1988.
Blanchot, Maurice. The Work of Fire. Charlotte Mandell (trans.). Werner Hamacher, David E. Wellbery (eds.). Stanford: Stanford University Press, 1997.
Referinţele la surse electronice se vor redacta astfel:
http://news.bbc.co.uk/, consulted 7 April 2010.
Pentru alte situaţii, consultaţi Humanities. Research and Documentation Online 5th Edition
(http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/RES5e_ch08_s1-0011.html)
Titlul în română (TNR 18 Bold, un spatiu după )
Rezumatul în română (100 -150 cuvinte) (TNR 11 Normal, aliniat stânga-dreapta) se scrie la sfârşitul articolului.
Articolele autorilor români care nu conţin diacritice la rezumatul în română nu vor fi procesate.
Titlurile şi rezumatele în limba română ale autorilor străini vor fi procesate de colectivul editorial.
Întreaga responsabilitate pentru acurateţea datelor oferite în articole aparţine autorilor. Autorii vor fi rugaţi să semneze pe proprie răspundere că articolul este original, rezultat în urma unui demers ştiinţific şi nu a fost înaintat pentru publicare şi către alte reviste.
Nerespectarea regulilor de redactare şi lipsa de documentare în ceea ce priveşte ultimele cercetări pe tema propusă atrag respingerea articolului.
Articolele respinse nu se returnează autorului.
Odată cu articolul, autorii sunt rugaţi să trimită şi un scurt Bio într-un document separat intitulat bionumeleautorului.doc. (biopopescu.doc) care să conţină afilierea sa, domeniile de cercetare studiate şi principalele sale publicaţii.