Rezumat Rezumat

Palestrica Mileniului III, Vol. 13, no. 3, Iulie – Septembrie 2012

Descarcă revista în extenso

Descarcă toate rezumatele

EDITORIAL

Traian Bocu: Importanţa cercetării în practica activităţilor de educaţie fizică şi sport / 175

ARTICOLE ORIGINALE

Ileana Monica Borda, Ioan Onac, Láslo Irsay, Rodica Ungur, Viorela Ciortea, Liviu Pop: Interrelaţia între calitatea vieţii, evaluarea clinică şi parametrii izocinetici la pacienţii cu indicaţie de artroplastie totală de genunchi / 177

Anca Lucia Vădan, Remus Moldovan, Simona Tache: Suplimentarea cu un complex antioxidant şi capacitatea aerobă de efort la şobolani / 182

Nicolae Filip, Rodica Ciulei, Patricia Pocol, Alexandru Georgescu: Schimbări pre- şi postoperatorii ale calităţii vieţii pacienţilor cu artoplastie totală de şold / 188

Cristian Bodescu, Ramona Moldovan Jurcău, Liviu Pop: Corelaţia dintre indicele de augmentaţie şi capacitatea de mers la pacienţii cu ateroscleroză obliterantă, cu şi fără claudicaţie intermitentă / 194

Ileana Monica Borda, Ioan Onac, Láslo Irsay, Rodica Ungur, Viorela Ciortea, Liviu Pop: Evoluţia forţei musculare după artroplastia totală de genunchi / 198

Hana Decean, Remus Orăsan: Efecte in vitro ale radiaţiilor UVB 100 mJ/cm² asupra unor celule normale ale pielii (Nota I) / 203

Hana Decean, Remus Orăsan: Efecte in vitro ale radiaţiilor UVB 500 mJ/cm² asupra unor celule normale ale pielii (Nota II) / 209

Ramona Jurcău, Ioana Jurcău, Cristian Bodescu: Modularea anxietăţii şi cortizolului salivar în stresul cauzat de efortul fizic, cu ajutorul unui preparat fitoterapic care conţine Rhodiola Rosea / 213

Mihaiela Petean, Nicoleta Decea, Simona Tache, Remus Moldovan, Cosmina Bondor: Balanţa oxidanţi/antioxidanţi la animale supuse stresului anakinetic cronic / 218

Anca Lucia Vădan, Pompei Florin Bolfa, Gabriel Borza, Remus Moldovan, Simona Tache: Modificările histopatologice la nivelul ţesutului miocardic şi nervos sub influenţa hipoxiei hipobare, efortului fizic şi antioxidanţilor / 222

Cristian Bodescu, Ramona Moldovan Jurcău, Liviu Pop: Efectele terapiei fizical-kinetice în recuperarea aterosclerozei obliterante a membrelor inferioare / 229

Nicolae Filip, Rodica Ciulei, Patricia Pocol, Alexandru Georgescu: Predictori medicali, demografici şi psihologici ai statusului funcţional şi durerii postoperatorii la pacienţii cu artroplastie de şold / 234

Mihaela Popa, Liliana Mihăilescu: Investigaţii asupra mediului de organizare şi funcţionare a sportului universitar românesc / 241

Gheorghe Lucaciu, Eugen Roşca:  Efecte ale practicării turismului montan asupra capacităţii de rezistenţă la eforturi aerobe / 248

Oana Rusu: Evaluarea climatului organizaţional în cadrul echipelor sportive din municipiul Iaşi / 253

Ionela Cristina Nae, Marian Niculescu: Studiu privind modelul personalităţii studentelor din echipa reprezentativă de baschet feminin a Academiei de Studii Economice din Bucureşti / 260

Eugen Roşca, Gheorghe Lucaciu: Studiu privind eficientizarea loviturii de atac plasate în jocul de volei feminin prin training atenţional / 267

STUDII  DE  CAZ

Teodora Alina Codrea, Nicolae Horaţiu Pop: Rolul kinetoterapiei în conservarea capacităţii motrice în distrofia musculară Becker – studiu de caz / 272

ARTICOLE DE SINTEZĂ

Rodica Ungur, Ileana Monica Borda, Laszlo Irsay, Viorela Ciortea, Adriana Ștefănescu, Ioan Onac:  Stresul oxidativ, un mecanism patogenetic esenţial în apariţia artrozei la vârstnici / 276

ACTUALITĂŢI  EDITORIALE

Gheorghe Dumitru: Recenzii cărţi

Nicola Hodges, A. Mark Williams (editori). Achiziţia deprinderilor în sport. Cercetare, teorie şi practică / 281

MANIFESTĂRI  ŞTIINŢIFICE

Voichiţa Rus: Simpozionul ,,George Moceanu", 07 iunie 2012 (3) / 283

ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR

Redacția / 285

Palestrica Mileniului III, Vol. 13, no. 2, Aprilie – Iunie 2012

Descarcă revista în extenso

Descarcă toate rezumatele

EDITORIAL

Traian Bocu: Medicina aplicată la educaţia fizică şi sport / 85

ARTICOLE ORIGINALE

Codruţa Florina Bulduş, Pompei Bolfa, Gabriel Borza, Remus Moldovan, Simona Tache: Modificările histopatologice la nivelul encefalului şi miocardului la animale antrenate la efort şi suplimentate cu ulei de cânepă / 86

Ionuţ Moldovan, Ruxandra Diţă, Liviu Pop: Efectele terapiei cu câmp magnetic pulsatil focalizat la pacienţii cu gonartroză, un studiu randomizat, controlat prin placebo / 91

Mihaiela Petean, Alexandra Cristina Berghian, Iuliana Boroş-Balint, Simona Tache, Remus Moldovan, Cosmina Bondor: Comportamentul motor şi emoţional la animale supuse stresului anakinetic cronic / 96

Ramona Jurcău, Ioana Jurcău, Cristian Bodescu: Modificările frecvenţei cardiace şi cortizolului salivar în stresul cauzat de efortul fizic intens şi de scurtă durată, la persoane sedentare / 101

Ágnes Ugron, Simona Tache, Remus Moldovan, Nicoleta Decea: Influenţa expunerii cronice la hipoxie hipobară şi administrării de Licopin asupra balanţei tisulare oxidanţi/antioxidanţi în efort fizic / 106

Eugen Roşca: Eficientizarea finalizării acţiunilor de serviciu în jocul de volei feminin prin training atenţional / 112

Bogdan Gozu, Paul-Alin Hancăş: Aspecte originale referitoare la relaţia vârstă motrică – vârstă cronologică la elevii din ciclul primar / 118

Paul-Alin Hancăş, Bogdan Gozu: Antrenamentul în zona de toleranţă la lactat în jocul de fotbal îmbunătăţeşte performanţa / 124

Anne-Marie Constantin, Cezar Login, Cosmina Bondor, Simona Tache, Remus Moldovan: Efectele efortului asupra regenerării nervului sciatic la șobolan / 130

ARTICOLE DE SINTEZĂ

Consuela Monica Brăilescu, Rodica Gabriela Scarlet, Ioan Lascăr: Schema de protocol pentru recuperarea sindroamelor algo-disfuncţionale ale complexului pumn-mână-degete / 135

Dorina Ianc: Adaptările arhitecturale ale osului la stimuli mecanici / 143

Mihaela Goina, Ştefan Maroti: Oradea, un oraş cu vechi tradiţii şi rezultate deosebite în poloul românesc / 149

ACTUALITĂŢI EDI TORIALE

Leon Gomboş: Publicaţii româneşti recente în domeniul sportului / 155

Recenzii cărţi

Gheorghe Dumitru: Frank C. Mooren (editor). Enciclopedia medicinii efortului fizic în condiţii de sănătate şi boală / 156

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Traian Bocu:  Conferinţa "Sport pentru Sănătate" (2) / 158

Traian Bocu: Al III-lea Congres Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară / 159

EVENIMENTE

Traian Bocu:  Cupa Memorială şi Simpozionul Internaţional "Iuliu Haţieganu" – "Nicolae Testemiţanu" / 161

ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR

Redacția / 162

Palestrica Mileniului III, Vol. 13, no. 1, Ianuarie – Martie 2012

Descarcă revista în extenso

Editorial

Traian Bocu:  Despre tradiţia evenimentelor în sport / 7

Articole ORIGINALE

Ionuţ Moldovan, Liviu Pop:  Efectele câmpului magnetic pulsatil asupra proprietăţilor electrice ale proteinelor din lichidul articular / 9

Rodica Loloş, Ştefania Kory Calomfirescu: Forme clinice de afazii subcorticale în cadrul accidentelor vasculare cerebrale şi recuperarea lor prin metoda sofrologică / 13

Beáta Dobay, Miklos Banhidi: Dezvoltarea turismului sportiv în Slovacia / 19

Anca Jianu, Sabina Macovei: Impactul terapiei ocupaţionale asupra recuperării vârstnicilor convalescenţi după infarct miocardic acut /  23

Elena Amelia Stan: Beneficiile gimnasticii aerobice acvatice la copiii supraponderali /  27

Mihaela Păunescu, Gabriela Gagea, Cătălin Păunescu: Modalităţi de petrecere a timpului liber în România şi în unele ţări europee / 31

Ionela Cristina Nae, Marian Niculescu: Studiu pilot privind elaborarea unei programe de istruire a echipelor reprezentative de baschet feminin din universităţile de neprofil sportiv / 37

STUDII DE CAZ

Adriana Codruţa Gligor, Daniel Gligor: Posibilităţi de reconstrucţii estetice după traumatisme dentare la sportivi – prezentare de caz / 44

Articole de SINTEZĂ

Andreea Mirela Ionescu, Simona Tache, Mihai Berteanu:  Bazele biochimice şi fiziologice ale durerii muscolare / 48

Gabriel Cristian Călătan, Nicolae Costin, Cezarin Todea:  Incontinenţa urinară de efort, o problemă de sănătate şi igienă personală / 52

Gheorghe Dumitrescu, Petru Peţan, Ştefan Maroti: O sută de ani de fotbal în oraşul Salonta / 57

Actualităţi editoriale

Leon Gomboş:  Publicaţii româneşti recente în domeniul sportului / 64

Recenzii cărţi

Gheorghe Dumitru:  G. Gregory Haff & C. Dumke. Manual de laborator pentru fiziologia efortului fizic / 65

Cătălin Păunescu: Adrian Gagea. Tratat de cercetare ştiinţifică în educaţie fizică şi sport / 67

Petru Derevenco:  Francisc Schneider. Fiziologii / 68

ACTIVITATEA FIZICĂ ŞI SĂNĂTATEA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Gheorghe Dumitru:  Rezumate – informaţii / 69

ÎN ATENŢIA COL ABORATORILO R

Redacția

Index alfabetic al autorilor

Palestrica Mileniului III,Vol. 12, no. 4, Octombrie – Decembrie 2011

Descarcă revista în extenso

EDITORIAL

Traian Bocu: Principiile calităţii şi promovării educaţiei pentru sănătate, în raport cu activităţile fizice din învăţământul preuniversitar şi superior / 315

ARTICOLE ORIGINALE

Farzad Ghafouri, Bahman Mirzaei, Afshar Honarvar, Mary A. Hums, Mohammad Azizi, Abolfazl Bejani: Interesul pentru sport şi practicarea sportului de către cetăţenii iranieni / 317

Alexandra-Cristina Berghian, Simona Tache, Remus Moldovan: Influenţa stresului acut hipotermic şi prin imobilizare asupra motilităţii şi emotivităţii la şobolanii suplimentaţi cu carnitină / 323

Tudor Hodor Popon, Hana Decean, Cristina Bidian, Simona Tache, Remus Moldovan: Administrarea prenatală de alcool la animale gestante şi efectele asupra comportamentului motor şi emoţional la descendenţi (Nota I) / 327

Tudor Hodor Popon, Cristina Bidian, Alexandra Berghian, Simona Tache, Remus Moldovan: Expunerea prenatală la fum de ţigară la animale gestante şi efectele asupra comportamentului motor şi emoţional la descendenţi (Nota II) /  333

Bogdan Augustin Chiş, Natalia Giurgea, Adriana Mureşan:  Influenţa efortului fizic în hiperlipemia postprandială / 339

Daniel Gligor: Studiu experimental asupra evaluării electromiografice a regenerării nervilor periferici prin neurorafie termino-laterale /  344

Ramona Jurcău, Ioana Jurcău, Cristian Bodescu: Modificări emoţionale şi oxidative în stresul cauzat de efortul fizic intens şi de scurtă durată /  349

Adriana Stoicoviciu, Teodora Predescu: Program vizând îmbunătăţirea forţei la studenţii din învăţământul superior prin mijloacele specifice jocului de baschet /  355

Eugen Roşca: Influenţa mijloacelor multimedia asupra învăţării unor procedee tehnice din volei /  361

Ioan Feflea: Analiza comportamentului la finalizare al jucătorilor fundaşi în baschetul de performanţă / 366

STUDII DE CAZ

Vladimir Potop, Mariana Cîmpeanu, Sanda Toma Urichianu,Olivia Timnea:  Influenţa mijloacelor specifice asupra dinamicii formei sportive în gimnastica artistică feminină – studiu de caz /  372

ARTICOLE DE ORIENTARE

Lucia Maria Lotrean, Gabriela Torres Mejia: Evaluarea implicării în activităţi fizice şi a consumului alimentar în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos / 380

Horaţiu Dinu, Nicolae Teleki, Mihai Berteanu, Luminţa Dumitru, Alina Iliescu, Andreea Ionescu, Ruxandra Badea:  Particularităţi ale programelor de kinetoterapie la pacienţii vârstnici cu fracturi vertebrale osteoporotice /  387

Hana Decean, Remus Orăsan: Influenţa radiaţiilor ultraviolete asupra stării de sănătate / 391

Ioan Ion Lador:  Concepte teoretice şi aplicative în sustenabilitatea Centrului de Cercetări pentru Sănătate şi Performanţă prin Sport, din structura Societăţii Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar din România /  394

Doina Maria Gingulescu, Pompei Cocean:  Proiecte de dezvoltare şi extindere de noi domenii schiabile în România /  398

ACTUALITĂŢI EDITORIALE

Leon Gomboş:  Publicaţii româneşti recente în domeniul sportului /  404

Recenzii cărţi

Gheorghe Dumitru: Michael Bar-Eli, Henning Plessner, Markus Raab. Judecăţile, luarea deciziilor şi succesul în sport /  405

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Petru Derevenco: Al 42-lea Congres German de Medicină Sportivă /  407

ACTIVITATEA FIZICĂ ŞI SĂNĂTATEA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Gheorghe Dumitru:  Rezumate – informaţii / 408

ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR

Redacția / 410

Palestrica Mileniului III,Vol.12,No.3 Iulie-Septembrie 2011

Descarcă revista în extenso

Editorial

Traian Bocu: Infrastructura în practicarea activităţilor sportive de timp liber / 213

ARTICOLE ORIGINALE

Laszlo Irsay, Andreea Diana Nițu, Rodica Ungur, Monica Borda, Viorela Ciortea, Ioan Onac: Impactul exerciţiilor isokinetice asupra calităţii vieţii la pacienţii cu osteoporoză primară / 215

Alexandra-Cristina Berghian, Cătălin Raus, Simona Tache, Remus Moldovan, Iuliana Boroş-Balint: Influenţa stresului anakinetic acut asupra motilităţii şi emotivităţii la şobolanii suplimentaţi cu carnitină / 221

Nikolaos Mavritsakis, Cătălin Raus: Activitatea fizică la vârstnicii instituţionalizaţi / 226

Florina-Maria Gabor, Nicolae Miu, Floarea Mocean: Analiza comparativă a percepţiei calităţii vieţii la copii sănătoşi  şi copii cu boli cronice prin prisma impactului unor factori sociali şi familiali / 230

Claudiu Avram, Mihaela Oraviţan, Adrian Nagel, Bogdan Almajan-Guta, Lucian Dorin Hoble, Alexandra Mihaela Rusu: Evaluarea şi antrenarea forţei, puterii şi reacţiilor complexe la jucătorii de rugby / 236

Simona Petracovschi, Sandra Racoviţan, Sorinel Voicu: Înotul masters: sport de performanţă sau sport de timp liber? / 240

Florin Ţurcanu, Miron Ionescu: Dezvoltarea echilibrului dinamic prin mijloace specifice jocului de volei / 244

Doina Maria Gingulescu, Pompei Cocean: Rolul factorilor climatici în evaluarea potenţialului schiabil / 248

Simona Tache, Cecilia Boboş: Articole de orientare

Reactivitatea imunitară şi efortul fizic / 254

Iacob Hanţiu, Monica Stănescu: Particularităţile educaţiei fizice şcolare în România / 258

Ágnes Ugron, Valeria Bălan, Iuliana Boroş-Balint: Handbalul adaptat la deficientul vizual / 265

Leon Gomboş: Interviuri cu privire la problematica integrării sociale a sportivilor de performanţă  / 272

Ioana-Maria Curiţianu, Elena Balint, Simona Constanţa Tomele: Analiza comparativă privind Campionatul European de handbal şi handbal pe nisip, Spania, 2006 / 279

Adin Cojocaru, Marilena Cojocaru, Florin Ţurcanu, Dana Ţurcanu: Actualităţi şi tendinţe în voleiul românesc de mare performanţă  / 284

Ştefan Maroti: Ziszovits Lenke-Popper – o jucătoare emblematică a tenisului românesc din perioada interbelică / 289

ACTUALITĂŢI EDITORIALE

Leon Gomboş: Publicaţii româneşti recente în domeniul sportului / 294

Gheorghe Dumitru: Publicaţii străine recente în domeniul sportului / 295

Recenzii cărţi

Gheorghe Dumitru: Bill Vicenzino, Wayne Hing, Darren Rivett et al. Mobilizare cu mişcare. Arta şi ştiinţa / 297

Petru Derevenco: Mihaela-Luminiţa Staicu, Simona Tache. Adaptarea organismului uman la efortul fizic / 298

Petru Derevenco: Ştefania Kory Calomfirescu, Marilena Kory Mercea. Curs de Neurologie vol. I şi II / 299

EVENIMENTE

Traian Bocu: O întâlnire a veteranilor clujeni / 300

ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR

Redacția / 302

Palestrica Mileniului III Vol.12 no.2 aprilie – iunie 2011

DESCARCĂ REVISTA ÎN EXTENSO

Descarcă revista în extenso

EDITORIAL

Traian Bocu: Clişee media vizând violenţa în sport  / 107

ARTICOLE ORIGINALE

Daniel Gligor: Evaluarea histomorfometrică a regenerării nervilor periferici prin neurorafie termino-laterală. Studiu experimental pe şobolani / 108

Cecilia Boboş, Simona Tache: Modificări numerice ale elementelor figurate sub acţiunea unor agenţi aeropoluanţi la animale antrenate la efort /112

Alaa Taha, Camelia Irina Chiş, Adriana Marton: Influenţa suplimentării cu Complex Antioxidant asupra parametrilor stresului oxidativ şi capacităţii aerobe de efort la şobolani antrenaţi la efort / 118

Oana Alina Puia, Luminiţa Pleşca-Manea: Efectele administrării de acid linolenic asupra memoriei şi comportamentului motor la şoareci antrenaţi la efort fizic / 122

Ovidiu Dragoş, Remus Orăsan, Mihai Kiss, Remus Moldovan: Influenţa unor preparate cu rol de susţinere şi refacere a capacităţii de efort fizic / 128

Marius Viorel Ulăreanu, Vladimir Potop, Sanda Toma Urichianu: Analiza mijloacelor specifice de antrenament şi parametrilor efortului, în perioada mezociclului competiţional la haltere seniori / 133

Simona Tomele, Florentina Nechita, Ioana-Maria Curiţianu: Rolul factorilor motivaţionali în activitatea de performanţă a jucătoarelor de baschet din divizia „A" / 138

Daniela Motoc, Sorin Riga, Dan Riga, Nicoleta C. Turtoi, Cecilia R. Avram: Modificări electromiografice şi mecanomiografice induse de oboseală / 144

ARTICOLE DE ORIENTARE

Consuela Monica Brăilescu, Rodica Gabriela Scarlet, Ioan Lascăr, Adriana Sarah Nica: Metode de evaluare clinică şi funcţională a mâinii post-traumatice şi/sau operate / 151

Kayless Hen, Chen On, Irsay Laszlo: Protocol de recuperare la pacienţii cu activitate înaltă, după reconstrucţia de ligament încrucişat anterior. Recenzie de articole / 159

John Kiely: Periodizare, planificare şi predicţie: O nouă perspectivă? / 164

Elena Amelia Stan: Recuperarea coloanei vertebrale lombare prin terapia acvatică – plan terapeutic / 170

Elena Balint: Pledoarie pentru o instruire eficientă şi plăcută în orele de educaţie fizică

prin utilizarea stilurilor de predare Mosston / 177

Mihaela Goina, Ştefan Maroti: Evoluţia mişcării olimpice din statele spaţiului islamic 1908-2008 / 182

ACTUALITĂŢI EDITORIALE

Leon Gomboş: Publicaţii româneşti recente în domeniul sportului / 188

Gheorghe Dumitru: Publicaţii străine recente în domeniul sportului / 189

Recenzii cărţi

Gheorghe Dumitru: Claude Bouchard, Erich P. Hoffman (Editori). Aspecte genetice și moleculare ale performanței sportive / 191

ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI MEDICINA SPORTIVĂ

Gheorghe Dumitru: Recenzii ale unor articole selecţionate / 193

ACTIVITATEA FIZICĂ ŞI SĂNĂTATEA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Gheorghe Dumitru: Rezumate – informaţii / 195

EVENIMENTE

Traian Bocu: Cupa Memorială şi Simpozionul Internaţional "Nicolae Testemiţanu" – "Iuliu Haţieganu" / 197

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Traian Bocu: Simpozionul „George Moceanu" / 198

MEMORIA OCHIULUI FOTOGRAFIC

Octavian Vidu, Traian Bocu: Centenar – Tribuna stadionului din Câmpia Turzii. Arc peste timp 1911-2011 / 200

Palestrica Mileniului III Vol.12 no.1 Ianuarie – Martie 2011

DESCARCĂ REVISTA ÎN EXTENSO

Descarcă revista în extenso

EDITORIAL

Traian Bocu: Repere vizând îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şcolare prin activităţi de educaţie fizică şi sport  / 7

ARTICOLE ORIGINALE

Andreea-Marilena Ionescu, Simona Tache: Efectele administrării acute de Tramadol asupra capacităţii de efort la şobolani  / 11

Andreea Stancu, Valeria Laza: Activitatea fizică şi comportamentul alimentar la un lot de gravide / 15

Mihai Kiss, Ovidiu Dragoş, Adriana Mureşan, Remus Orăsan: Influenţa administrării de flavonoizi asupra capacităţii de efort la şobolani / 21

Ovidiu Dragoş, Remus Orăsan: Pregătirea fizică şi capacitatea aerobă de effort la sportivii profesionişti în perioada precompetiţională / 26

Ioan Feflea, Gheorghe Simion: Influenţa nivelului de pregătire fizică asupra capacităţii tehnice la baschetbalistele junioare / 29

Simona Petracovschi, Bogdan Bosioc, Mihaela Faur, Felix Sinitean-Singer: Dimensiunea de gen şi mobilitatea socială în educaţia fizică şcolară / 36

Florentina Nechita, Liliana Mihăilescu: Optimizarea pregătirii tehnice în proba de 110 metri garduri prin modelarea variabilelor cinematicii / 43

Eugen Roşca, Mariana Cordun: Ameliorarea timpului de reacţie la stimuli vizuali prin training atenţional / 49

Voichiţa Rus: Utilizarea traseelor și parcursurilor aplicativ-utilitare, modalitate de a mări eficienţa în lecţia de educaţie fizică la liceu / 54

ARTICOLE DE ORIENTARE

Tudor Lucian Pop, Nicolae Miu: Activitatea fizică şi sănătatea copiilor / 60

Adriana Albu, Milena Man, Nicoleta Motoc: Afectarea musculară la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă / 66

Ioan Zanc, Iustin Lupu, Mihai Lupu:  Corpul uman între natural şi artificial / 72

Lorand Balint, Wilhelm-Robert Grosz: Aspecte fundamentale privind metodica iniţierii în conţinuturile tehnice de bază din schi sărituri / 78

ACTUALITĂȚI EDITORIALE

Leon Gomboş: Publicaţii româneşti recente în domeniul sportului / 82

Gheorghe Dumitru: Publicaţii străine recente în domeniul sportului / 83

Recenzii cărţi

Gheorghe Dumitru: Christine E. Lawless (Editor). Bazele cardiologiei sportive. Evaluare, management şi studii de caz / 85

Petru Derevenco: Cecilia Boboş, Simona Tache. Fagocitoza în efortul fizic / 87

Recenzii reviste

Petru Derevenco: Revista Americană de Medicină Sportivă / 88

ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI MEDICINA SPORTIVĂ

Gheorghe Dumitru:  Recenzii ale unor articole selecţionate / 89

ACTIVITATEA FIZICĂ ŞI SĂNĂTATEA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Gheorghe Dumitru:  Rezumate – informaţii  / 91

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Despre Despre

Statistici si date ...

Contact Contact

Date contact ...

Articole publicate în regim Online First Articole publicate în regim Online First

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole