Date de identificare a revistei Date de identificare a revistei

Copertă număr curent
  • Revistă: Analele Universitatii din Oradea. Stiinte Economice
  • Editură Editura Universitatii din Oradea
  • Redactor şef Prof.univ.dr. Anca Dodescu
  • ISSN 1582-5450
  • eISSN 1222-569X
  • Data ultimului număr 31 Iul 2011
  • Data urmatorului număr N/A

Rezumat Rezumat

 

Revista Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice, este publicată începând cu anul 1994, în urma desfăşurării sesiunii de comunicări ştiinţifice/conferinţei anuale organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea. În fiecare an, lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice/conferinţei au fost publicate, pe suport de hârtie şi/sau suport electronic (CD), în Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice, Editura Universităţii din Oradea, ISSN 1582-5450 (format electronic), ISSN 1222-569X (format tipărit).

Până în anul 2006, revista a fost publicată în limba română, cu rezumat în limba engleză. In perioada 2007-2010, lucrările revistei au fost publicate într-o limbă de circulaţie internaţională: engleză, franceză, italiană sau germană, cu rezumat în limba engleză. Începând cu anul 2011, revista va fi publicată integral în limba engleză.

Până în anul 2009, revista a fost publicată anual. Ȋncepând cu anul 2010, frecvenţa apariţiei revistei este bianuală (nr. 1 – iulie, nr. 2 – decembrie).

Toate volumele publicate până în prezent sunt disponibile pe site-ul revistei http://anale.steconomiceuoradea.ro în format pdf., la secţiunea Arhiva, în volum complet (TOM III, 1994 – TOM XIII, 2004) şi, individual, pe fiecare lucrare în parte, text complet, rezumat şi cuvinte cheie separat (TOM XIV, 2005 – TOM XIX, nr. 1 – iulie 2010, nr. 2 – decembrie 2010).

Subiecte acoperite Subiecte acoperite

Contact Contact

 

Contact redactie: contact@anale.steconomiceuoradea.ro

Editor șef: Dr. Anca DODESCU
E-mail: adodescu@uoradea.ro
Tel.: +40-259-408.209
Fax : +40-259-408.409
E-mail: adodescu@uoradea.ro

Editori asociaţi
Dr. Ioana POP COHUŢ
Tel.: +40-259-408.247
Fax : +40-259-408.409
E-mail: ipop@uoradea.ro

Dr. Adriana GIURGIU
Tel.: +40-259-408.416
Fax : +40-259-408.409
E-mail: agiurgiu@uoradea.ro

Editura Universităţii din Oradea

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1
Clădire Geotermal, et. 2
E-mail: editura@uoradea.ro
Tel.: 0259/408.642, int. 642
Director editură: Maria VESA AURSULESEI

Caută Caută

Toate câmpurileAutorTitluNumăr  
  Volum  
  Pagină
 
Toate câmpurile prea lungi
Câmpul autor este prea lung  
Titlul introdus este prea lung  
Câmpul volum este prea lung  
Câmpul volum este greşit  
Câmpul numărului este prea lung  
Câmpul număr este completat greşit  
Câmpul pagină este prea lung  
Câmpul pagină este greşit  

Anunţuri Anunţuri

Sumarul ultimului număr Sumarul ultimului număr

Nu există rezultate.

Nu au fost găsite articole