Informaţii generale privind Anuarul ICSU Sibiu

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

al Academiei Române (ISSN 1223-1088) este o publicaţie academică anuală, care apare din anul 1994, când s-a luat hotărârea de a valorifica cercetările privind istoria şi cultura populaţiei româneşti şi germane, în special din spaţiul transilvan. Publicaţia are mai multe secţiuni şi reprezintă un conglomerat al secţiilor ICSU Sibiu, astfel că sumarul ei depăşeşte graniţele unei discipline unice. Studiile publicate abordează, în principal, teme care se circumscriu următoarelor domenii: istorie-arheologie, sociologie, istorie literară şi cultural/lingvistică, literatură/cultură/artă,  etnologie, recenzii şi note de lectură. La aceste rubrici colaborează cercetători ai institutului sibian, dar şi din alte institute, cadre didactice universitare  din România şi din alte ţări. În dorinţa de a-şi contura mai pregnant identitatea, revista acceptă numai articole originale, valoroase, în limbile română, engleză, franceză şi germană, acestea fiind  recenzate de specialişti interni şi externi înainte de a fi publicate, pentru a se asigura îndeplinirea cerinţelor academice.

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

publică şi comunicările prezentate la sesiunile şi colocviile tematice, naţionale şi internaţionale, organizate anual de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. Datorită schimburilor inter-bibliotecare, intermediate de ICSU Sibiu, dar şi de Academia Română, aria de răspândire s-a diversificat, Anuarul fiind prezent în marile biblioteci ale unor prestigioase foruri şi instituţii academice, ştiinţifice şi universitare din ţara noastră, din Republica Moldova şi Germania, preconizându-se, pentru anul 2011, schimburi şi cu instituţii din Asia şi SUA